Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tendences noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā un iespējamie apkarošanas pasākumi”
Nosaukums angļu valodā “The Trends to Prevent Money Laundering and Possible Measures to Combat”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Pēdējā laikā aktīvi palielinās globalizācijas un pasaules ekonomikas internacionalizācijas procesi, kas neizbēgami nozīmē ekonomisko noziegumu nekontrolējamu pieaugumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā izmantoto mehānismu izplatību, nodarot milzīgu kaitējumu valstu ekonomikai, kā arī palielinot ēnu ekonomikas īpatsvaru attiecīgajā valstī. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas tiesiskā regulējuma bāzes nepārtraukta uzlabošana, jo īpaši krimināltiesību normas, kas paredz atbildību par šādām darbībām, un preventīvo pasākumu īstenošanas problēma, ir ļoti būtisks ikvienas valsts izaicinājums cīņā ar tādu ēnu ekonomikas parādību kā naudas „atmazgāšana”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt īstenoto noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas pasākumu efektivitāti, izpētot likumdošanas izmaiņas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, kā arī apkopot naudas „atmazgāšanas” attīstības tendences, kas rada bīstamību valsts normālai tautsaimniecības attīstībai. Bakalaura darba saturs izklāstīts četrās nodaļās. Pirmajā nodaļā tika pārskatīta teorētiskā informācija par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu. Otrajā nodaļā ir sniegta noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvas bāzes analīze gan Latvijas Republikas tiesiskajā telpā, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Trešajā nodaļā ir izanalizēti Finanšu izlūkošanas dienesta darbības rezultāti, kā arī sniegta informācija par PVN krāpšanas shēmu kā aktuālu predikatīvu naudas “atmazgāšanas” īstenošanai. Ceturtajā nodaļā ir apkopoti darba rezultāti un izdarīti secinājumi, kas tika iegūti bakalaura darba izstrādes gaitā, kā arī sniegti priekšlikumi problēmjautājumu risināšanai. Bakalaura darba apjoms ir 53 lappuses. Darbā ir izveidota 1 tabula, 11 attēli; izmantoti 34 avoti.
Atslēgas vārdi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, ēnu ekonomika, PVN krāpšana, čaulas veidojums, FATF, Finanšu izlūkošanas dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā Prevention of Money Laundering, shadow economy, VAT fraud, shell arrangement, FATF, Financial Intelligence Unit of Latvia
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 13:24:34