Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Vertikālās lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Opportunities for Vertical Farming Business Development in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Prakt. docents, Mg.oec. Uldis Kamols
Anotācija Bakalaura darba temats: Vertikālās lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 28 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 37 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba pirmajā daļā apskatītas globālās problēmas, kuras saistītas ar tradicionālo lauksaimniecību, un apskatīta līdzšinējā vertikālās lauksaimniecības pieredze Pasaulē. Ir apzinātas teorētiskās nostādnes jauna uzņēmuma izveidošanai un nosacījumi ilgtspējīgai darbībai un apskatīta Latvijas tirgus situācija, valsts atbalsts un pieejamās finansējuma iespējas lauksaimniekiem. Otrajā daļā ir pētīts tirgus, analizētas uzņēmuma darbībai svarīgākās izmaksu komponentes un radīts biznesa plāns, kā arī ir izveidots finanšu plāns 5 gadiem. Darba noslēgumā, balstoties uz apskatīto teorētisko informāciju un veikto analīzi un aprēķiniem, ir izdarīti secinājumi par uzņēmējdarbību šajā nozarē un veikti ieteikumi situācijas uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bergs E., Eriņa, I. (2020). Vertikālās lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 56 lpp
Atslēgas vārdi vertikālā lauksaimniecība, biznesa plāns, uzņēmējdarbība, augkopība, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā vertical farming, business plan, entrepreneurship, agriculture, Latvia
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 11:53:49