Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Vertikālās lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā
Title in English Opportunities for Vertical Farming Business Development in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Prakt. docents, Mg.oec. Uldis Kamols
Abstract Bakalaura darba temats: Vertikālās lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 28 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 37 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba pirmajā daļā apskatītas globālās problēmas, kuras saistītas ar tradicionālo lauksaimniecību, un apskatīta līdzšinējā vertikālās lauksaimniecības pieredze Pasaulē. Ir apzinātas teorētiskās nostādnes jauna uzņēmuma izveidošanai un nosacījumi ilgtspējīgai darbībai un apskatīta Latvijas tirgus situācija, valsts atbalsts un pieejamās finansējuma iespējas lauksaimniekiem. Otrajā daļā ir pētīts tirgus, analizētas uzņēmuma darbībai svarīgākās izmaksu komponentes un radīts biznesa plāns, kā arī ir izveidots finanšu plāns 5 gadiem. Darba noslēgumā, balstoties uz apskatīto teorētisko informāciju un veikto analīzi un aprēķiniem, ir izdarīti secinājumi par uzņēmējdarbību šajā nozarē un veikti ieteikumi situācijas uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bergs E., Eriņa, I. (2020). Vertikālās lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 56 lpp
Keywords vertikālā lauksaimniecība, biznesa plāns, uzņēmējdarbība, augkopība, Latvija
Keywords in English vertical farming, business plan, entrepreneurship, agriculture, Latvia
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 11:53:49