Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmējdarbības iespēju novērtēšana ieslodzījumu vietās
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Business Opportunities in Prisons
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Noslēguma darba autore: Liene Vilcāne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Uzņēmējdarbības iespēju novērtēšana ieslodzījumu vietās Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido divas daļas, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 10 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 35 avoti latviešu valodā un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi, kas sastāv no attēliem, logo, aptauju un interviju jautājumiem un pilnām intervijām. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma mērķis bija noskaidrot uzņēmējdarbības un ar to saistītās resocializācijas iespējas ieslodzījumu vietās. Pats pētījums tika veikts divās daļās, kurā tika veikta sabiedrības viedokļa aptauja ar kopumā 55 respondentiem un intervijas, ar ieslodzījuma vietu darbiniekiem, un to komersantiem, kurās kopumā piedalījās 7 respondenti. Pētījuma rezultāti atspoguļo reālo situāciju pašās ieslodzījumu vietās, ar uzņēmējdarbības norisi saistošos priekšnoteikumus, kas gan palīdz, gan kavē tās uzsākšanu cietumos. Tā pat tiek daļēji atspoguļota sabiedrības neinformētība un attieksme saistībā ar uzņēmējdarbības uzsākšanu ieslodzījumā. Kā arī darbs kopumā parāda resocializācijas būtiskāko ietekmi uz ieslodzīto personu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Vilcāne L., Kamols U., (2020). Uzņēmējdarbības iespēju novērtēšana ieslodzījumu vietās. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI UV, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 50 lpp. Atslēgas vārdi: uzņēmējdarbība, komercdarbība, resocializācaija, ieslodzījuma vieta, darbs, nodarbināšana
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbība, komercdarbība, resocializācaija, ieslodzījuma vieta, darbs, nodarbināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā business, commercial activity, resocialisation, detention, work, employment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2020 13:25:00