Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmējdarbības iespēju novērtēšana ieslodzījumu vietās
Title in English Evaluation of Business Opportunities in Prisons
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs
Abstract Noslēguma darba autore: Liene Vilcāne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Uzņēmējdarbības iespēju novērtēšana ieslodzījumu vietās Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido divas daļas, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 10 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 35 avoti latviešu valodā un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi, kas sastāv no attēliem, logo, aptauju un interviju jautājumiem un pilnām intervijām. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma mērķis bija noskaidrot uzņēmējdarbības un ar to saistītās resocializācijas iespējas ieslodzījumu vietās. Pats pētījums tika veikts divās daļās, kurā tika veikta sabiedrības viedokļa aptauja ar kopumā 55 respondentiem un intervijas, ar ieslodzījuma vietu darbiniekiem, un to komersantiem, kurās kopumā piedalījās 7 respondenti. Pētījuma rezultāti atspoguļo reālo situāciju pašās ieslodzījumu vietās, ar uzņēmējdarbības norisi saistošos priekšnoteikumus, kas gan palīdz, gan kavē tās uzsākšanu cietumos. Tā pat tiek daļēji atspoguļota sabiedrības neinformētība un attieksme saistībā ar uzņēmējdarbības uzsākšanu ieslodzījumā. Kā arī darbs kopumā parāda resocializācijas būtiskāko ietekmi uz ieslodzīto personu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Vilcāne L., Kamols U., (2020). Uzņēmējdarbības iespēju novērtēšana ieslodzījumu vietās. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI UV, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 50 lpp. Atslēgas vārdi: uzņēmējdarbība, komercdarbība, resocializācaija, ieslodzījuma vieta, darbs, nodarbināšana
Keywords uzņēmējdarbība, komercdarbība, resocializācaija, ieslodzījuma vieta, darbs, nodarbināšana
Keywords in English business, commercial activity, resocialisation, detention, work, employment
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 06.05.2020 13:25:00