Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Graudkopības nozares attīstības tendenču novērtēšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of Trends of Development in Grain Industry in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Vladimirs Šatrevičs, docents, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Rihards Alksnītis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Graudkopības nozares attīstības tendenču novērtēšana Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā novērtēta graudkopības nozares attīstība Latvijā. Tiek izvērtēti galvenie nozares rādītāji, kas parāda kā Latvijā attīstās graudkopības nozare. Tiek veikta datu salīdzināšana noteiktos laika periodos un statistisko datu analīze pa reģioniem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Alksnītis, R., Kamols, U. (2020). Graudkopības nozares attīstības tendenču novērtēšana Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 53 lpp.
Atslēgas vārdi graudkopība, eksports, graudaugi, lauksaimniecība, lauku attīstība, lauku saimniecības.
Atslēgas vārdi angļu valodā cereals, export, grain industry, rural development, agricultural holdings.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2020 12:53:37