Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Graudkopības nozares attīstības tendenču novērtēšana Latvijā"
Title in English "Assessment of Trends of Development in Grain Industry in Latvia"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Vladimirs Šatrevičs, docents, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Rihards Alksnītis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Graudkopības nozares attīstības tendenču novērtēšana Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā novērtēta graudkopības nozares attīstība Latvijā. Tiek izvērtēti galvenie nozares rādītāji, kas parāda kā Latvijā attīstās graudkopības nozare. Tiek veikta datu salīdzināšana noteiktos laika periodos un statistisko datu analīze pa reģioniem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Alksnītis, R., Kamols, U. (2020). Graudkopības nozares attīstības tendenču novērtēšana Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 53 lpp.
Keywords graudkopība, eksports, graudaugi, lauksaimniecība, lauku attīstība, lauku saimniecības.
Keywords in English cereals, export, grain industry, rural development, agricultural holdings.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 06.05.2020 12:53:37