Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums E-komercijas risinājumu ieviešanas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā E-Commerce Solution Implementation Strategy for Small and Medium-Sized Companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Viktorija Babiča
Recenzents Profesore, Dr.oec. Tatjana Tambovceva
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Artūrs Celitāns Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Zin. asist., Mg. oec. Viktorija Babiča Noslēguma darba temats: E-komercijas risinājumu ieviešanas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauts 32 attēls, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu un 46 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: MVU Latvijā ir jāattīsta uzņēmējdarbība, piedāvājot savas preces un pakalpojumus globālajā tirgū. Mūsdienās to ir vienkārši izdarīt, strādājot digitālajā vidē. Pētījuma ietvaros autors noskaidroja, ka MVU, kas piedāvā pakalpojumus, nepieciešams izmantot dalītās ekonomikas portālus, bet MVU, kas piedāvā preces, nepieciešams izmantot tiešās piegādes metodi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Celitāns, A. (2020). E-komercijas risinājumu ieviešanas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 58 lpp.
Atslēgas vārdi E-komercijas; stratēģija; mvu
Atslēgas vārdi angļu valodā E-komerce
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2020 11:38:22