Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language E-komercijas risinājumu ieviešanas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos
Title in English E-Commerce Solution Implementation Strategy for Small and Medium-Sized Companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Viktorija Babiča
Reviewer Profesore, Dr.oec. Tatjana Tambovceva
Abstract Anotācija Noslēguma darba autors: Artūrs Celitāns Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Zin. asist., Mg. oec. Viktorija Babiča Noslēguma darba temats: E-komercijas risinājumu ieviešanas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauts 32 attēls, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu un 46 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: MVU Latvijā ir jāattīsta uzņēmējdarbība, piedāvājot savas preces un pakalpojumus globālajā tirgū. Mūsdienās to ir vienkārši izdarīt, strādājot digitālajā vidē. Pētījuma ietvaros autors noskaidroja, ka MVU, kas piedāvā pakalpojumus, nepieciešams izmantot dalītās ekonomikas portālus, bet MVU, kas piedāvā preces, nepieciešams izmantot tiešās piegādes metodi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Celitāns, A. (2020). E-komercijas risinājumu ieviešanas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 58 lpp.
Keywords E-komercijas; stratēģija; mvu
Keywords in English E-komerce
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 06.05.2020 11:38:22