Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Korporatīvās sociālās atbildības īstenošanas novērtēšana mazumtirdzniecības uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Corporate Social Responsibility Implementation in Retail Businesses
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Toms Kreicbergs
Recenzents Profesore, Dr.oec. Tatjana Tambovceva
Anotācija Noslēguma darba autors: Dita Drozdova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektors, Mg. Oec. Toms Kreicbergs Noslēguma darba temats: Korporatīvās sociālās atbildības īstenošanas novērtēšana mazumtirdzniecības uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 41 avots latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētnieciskajā darbā iegūtie rezultāti parāda korporatīvās sociālās atbildības ietekmes nozīmīgumu uzņēmuma attīstībā un ilgtspējā. Lai korporatīvā sociālā atbildība būtu veiksmīga un jēgpilna, tai jābūt pārdomātai un plaši publiskotai. Veidojot jaunas vai uzlabojot jau esošās korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes svarīgi ņemt vērā iesaistīto pušu viedokli. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Drozdova D., Kreicbergs T. (2020). Korporatīvās sociālās atbildības īstenošanas novērtēšana mazumtirdzniecības uzņēmumos. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI RIBUN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 55 lpp.
Atslēgas vārdi Korporatīvās sociālās atbildības stratēģija, mazumtirdzniecības uzņēmumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate social responsibility strategy in retail companies
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2020 10:41:47