Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Korporatīvās sociālās atbildības īstenošanas novērtēšana mazumtirdzniecības uzņēmumos
Title in English Evaluation of Corporate Social Responsibility Implementation in Retail Businesses
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Toms Kreicbergs
Reviewer Profesore, Dr.oec. Tatjana Tambovceva
Abstract Noslēguma darba autors: Dita Drozdova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektors, Mg. Oec. Toms Kreicbergs Noslēguma darba temats: Korporatīvās sociālās atbildības īstenošanas novērtēšana mazumtirdzniecības uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 41 avots latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētnieciskajā darbā iegūtie rezultāti parāda korporatīvās sociālās atbildības ietekmes nozīmīgumu uzņēmuma attīstībā un ilgtspējā. Lai korporatīvā sociālā atbildība būtu veiksmīga un jēgpilna, tai jābūt pārdomātai un plaši publiskotai. Veidojot jaunas vai uzlabojot jau esošās korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes svarīgi ņemt vērā iesaistīto pušu viedokli. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Drozdova D., Kreicbergs T. (2020). Korporatīvās sociālās atbildības īstenošanas novērtēšana mazumtirdzniecības uzņēmumos. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI RIBUN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 55 lpp.
Keywords Korporatīvās sociālās atbildības stratēģija, mazumtirdzniecības uzņēmumos
Keywords in English Corporate social responsibility strategy in retail companies
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 06.05.2020 10:41:47