Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Increasing the Efficiency of a Service Companys Economic Activity
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Kristīne Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba autors: Karīna Muriņina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg.oec. Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskas darbības efektivitātes paaugstināšana. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 24 tabulas, 15 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu, 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izanalizēta SIA ”Ruota” saimnieciskā darbība, novērtēta organizatoriska struktūra un arī finanšu radītāju analīze. Izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai. Aprēķinātas ieviešanas ārpakalpojuma izmaksas, lai piedāvājums būtu izdevīgs uzņēmumam. Ieviešana uzņēmumā paaugstinās peļņu un samazinās darba dēvējam izmaksas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts Muriņina, K., Eriņa, I. (2020). Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskas darbības efektivitātes paaugstināšana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 58 lpp.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmums, saimnieciska darbība, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Service company, economic activity, efficiency
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2020 09:52:50