Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana
Title in English Increasing the Efficiency of a Service Companys Economic Activity
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Kristīne Gorbunova
Abstract Bakalaura darba autors: Karīna Muriņina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg.oec. Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskas darbības efektivitātes paaugstināšana. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 24 tabulas, 15 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu, 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izanalizēta SIA ”Ruota” saimnieciskā darbība, novērtēta organizatoriska struktūra un arī finanšu radītāju analīze. Izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai. Aprēķinātas ieviešanas ārpakalpojuma izmaksas, lai piedāvājums būtu izdevīgs uzņēmumam. Ieviešana uzņēmumā paaugstinās peļņu un samazinās darba dēvējam izmaksas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts Muriņina, K., Eriņa, I. (2020). Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskas darbības efektivitātes paaugstināšana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 58 lpp.
Keywords Pakalpojuma uzņēmums, saimnieciska darbība, efektivitāte
Keywords in English Service company, economic activity, efficiency
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 06.05.2020 09:52:50