Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Iekšējā darba devēja tēla analīze uzņēmuma Tet ietvaros
Nosaukums angļu valodā The Analysis of Internal Employer Branding: Case of Tet
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Jānis Grēviņš
Recenzents
Anotācija Iekšējā darba devēja tēls ir nozīmīgs aspekts daudziem uzņēmumiem pašreizējās darba devēju konkurences dēļ. Tomēr, svarīgi ir ne tikai veidot pozitīvu tēlu ārpus uzņēmuma, bet arī uzņēmuma ietvaros, lai uzturētu esošos cilvēkresursus. Tāpēc uzņēmumiem ir svarīgi izvērtēt savu darba devēja tēla veidošanas stratēģiju, kā arī izprast kā to interpretē un vērtē esošie darbinieki. Bakalaura darba nosaukums ir “Iekšējā darba devēja tēla analīze modernā uzņēmumā”. Bakalaura darba mērķis ir izveidot iekšējā darba devēja tēla izvērtēšanas nosacījumus un struktūru, kas ir atbilstoša moderna uzņēmuma vajadzībām un aspektiem, kā arī, balstoties uz analīzes instrumentu, apkopot un interpretēt datus par paraug-kompāniju. Pētījuma empīriskā daļa ir balstīta uz zinātnisko literatūru par darba devēja tēlu, modernas kompānijas aspektiem un iepriekš veiktiem pētījumiem. Apkopojot esošu pētījumu metodoloģiju un zinātnisko literatūru, tiek izveidots jauna metodoloģijas struktūra, kas izvērtē darba devēja tēlu 5 kategorijās: darba prēmijas un labumi, darbinieka labsajūta, darbinieku novērtējums uzņēmumā, izaugsmes iespējas, un vispārējais novērtējums. Dati analīzei ir iegūti ar R Studio programmatūru COVID-19 uzliesmojuma dēļ, tādēļ izmantotie dati pētījumā ir simulēti. Simulācijas dēļ, datu kopas neveido korelācijas, kas samazina iespējas rast nozīmīgus atklājumus par paraug-uzņēmuma darba devēja tēlu. Tomēr, tiek secināts, ka paraug-uzņēmuma darba devēja tēls tiek novērtēts ar 3 no 5, kas neliecina par augstu novērtējumu. Taču, neskatoties uz to, 77,4% no darbiniekiem pieteiktos uzņēmumā vēlreiz, tāpēc tiek izdarīts secinājums, ka paraug-uzņēmums apsteidz savus konkurentus darba devēja kategorijā. Pētījums ir izstrādāts angļu valodā un sastāv no 8 tabulām un 20 grafikām, tai skaitā 18 pielikumiem. Pētījuma rezultātā izveidota aptauja latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Personāla vadība, iekšējais brendings, moderns uzņēmums, darba tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resources, internal branding, modern company, job market
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2020 21:45:48