Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Iekšējā darba devēja tēla analīze uzņēmuma Tet ietvaros
Title in English The Analysis of Internal Employer Branding: Case of Tet
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Jānis Grēviņš
Reviewer
Abstract Iekšējā darba devēja tēls ir nozīmīgs aspekts daudziem uzņēmumiem pašreizējās darba devēju konkurences dēļ. Tomēr, svarīgi ir ne tikai veidot pozitīvu tēlu ārpus uzņēmuma, bet arī uzņēmuma ietvaros, lai uzturētu esošos cilvēkresursus. Tāpēc uzņēmumiem ir svarīgi izvērtēt savu darba devēja tēla veidošanas stratēģiju, kā arī izprast kā to interpretē un vērtē esošie darbinieki. Bakalaura darba nosaukums ir “Iekšējā darba devēja tēla analīze modernā uzņēmumā”. Bakalaura darba mērķis ir izveidot iekšējā darba devēja tēla izvērtēšanas nosacījumus un struktūru, kas ir atbilstoša moderna uzņēmuma vajadzībām un aspektiem, kā arī, balstoties uz analīzes instrumentu, apkopot un interpretēt datus par paraug-kompāniju. Pētījuma empīriskā daļa ir balstīta uz zinātnisko literatūru par darba devēja tēlu, modernas kompānijas aspektiem un iepriekš veiktiem pētījumiem. Apkopojot esošu pētījumu metodoloģiju un zinātnisko literatūru, tiek izveidots jauna metodoloģijas struktūra, kas izvērtē darba devēja tēlu 5 kategorijās: darba prēmijas un labumi, darbinieka labsajūta, darbinieku novērtējums uzņēmumā, izaugsmes iespējas, un vispārējais novērtējums. Dati analīzei ir iegūti ar R Studio programmatūru COVID-19 uzliesmojuma dēļ, tādēļ izmantotie dati pētījumā ir simulēti. Simulācijas dēļ, datu kopas neveido korelācijas, kas samazina iespējas rast nozīmīgus atklājumus par paraug-uzņēmuma darba devēja tēlu. Tomēr, tiek secināts, ka paraug-uzņēmuma darba devēja tēls tiek novērtēts ar 3 no 5, kas neliecina par augstu novērtējumu. Taču, neskatoties uz to, 77,4% no darbiniekiem pieteiktos uzņēmumā vēlreiz, tāpēc tiek izdarīts secinājums, ka paraug-uzņēmums apsteidz savus konkurentus darba devēja kategorijā. Pētījums ir izstrādāts angļu valodā un sastāv no 8 tabulām un 20 grafikām, tai skaitā 18 pielikumiem. Pētījuma rezultātā izveidota aptauja latviešu valodā.
Keywords Personāla vadība, iekšējais brendings, moderns uzņēmums, darba tirgus
Keywords in English Human resources, internal branding, modern company, job market
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 05.05.2020 21:45:48