Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums RBS zīmola tēla analīze RBS kopienā
Nosaukums angļu valodā Analysis of RBS Internal Perception of RBS Brand Image
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Jānis Grēviņš
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “RBS zīmola tēla analīze RBS kopienā”. Tas tika izstrādāts angļu valodā. Darbs iekļauj 2 figūras, 8 tabulas un 5 pielikumus. Augstākās izglītības nozarē ir novērojama augoša zīmola vadīšanas tendence, ņemot vērā izglītības globalizāciju un konkurētspējīga. Par spīti tam, ka literatūrā trūkst izpētes par šo augošo tendenci, vairākos pētījumos tiek aplūkotas attiecības starp dažādiem zīmolu atribūtiem, kā piemēram, zīmola identitāte, vērtības, misija, iekšējā un ārējā komunikācija, kā arī kopienas iesaiste un uzticība zīmolam. Šo izpēti autors veica saistībā ar studentu un darbinieku uztveri pret RBS zīmolu personīgās intereses dēļ. Šī darba galvenais izvirzītais jautājums pēta RBS kopienas zināšanas un uztveri par RBS vērtībām, RBS komunikācijas kanālu izmantošanu, kā arī kopienas vēlmi iesaistīties RBS pasākumos, uzticēšanos zīmolam un universitātei, kā arī personīgo piesaisti zīmolam. Darbā tika izpētīta literatūra no zinātniskajiem rakstiem un pētījumiem par zīmola vadīšanu gan augstākās izglītības, gan citās nozarēs. Bakalaura darba struktūrai un metodēm par pamatu tika ņemti vairāki zinātniskie pētījumi, kuri apskatīja līdzīgus jautājumus vai tēmas augstākās izglītības vai citās nozarēs. Primārie dati tika iegūti izveidojot anketu tiešsaistē, balstoties uz jau esošu pētījumu parauga, kas tika nodota kopienai caur dažādiem iekšējiem komunikācijas kanāliem. Dati tika analizēti izmantojot aprakstošo statistiku, strukturālo vienādojuma modeli un apstiprinošo faktora analīzi. Iegūtie rezultāti liecina, ka būtu nepieciešami uzlabojumi divu RBS vērtību komunicēšanā – “Ecellence” un “Environment”. RBS mājaslapa tika uzskatīta komunikācijas kanālu ar sliktāko dizainu un informācijas vērtīgumu. Visstiprākās attiecības bija novērojamas starp zīmola tēlu – vērtībām un kopienas emocionālo piesaisti zīmolam, tāpēc tam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Atslēgas vārdi zīmola identitāte, zīmola tēls, zīmola vērtība, iekšējā zīmola vadīšana, neto veicinātāja rādītājs, augstākās izglītības iestāde
Atslēgas vārdi angļu valodā brand identity, brand image, brand equity, internal branding, Net-Promoter Score, higher education institution
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 23.04.2020 21:52:10