Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language RBS zīmola tēla analīze RBS kopienā
Title in English Analysis of RBS Internal Perception of RBS Brand Image
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Jānis Grēviņš
Reviewer
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “RBS zīmola tēla analīze RBS kopienā”. Tas tika izstrādāts angļu valodā. Darbs iekļauj 2 figūras, 8 tabulas un 5 pielikumus. Augstākās izglītības nozarē ir novērojama augoša zīmola vadīšanas tendence, ņemot vērā izglītības globalizāciju un konkurētspējīga. Par spīti tam, ka literatūrā trūkst izpētes par šo augošo tendenci, vairākos pētījumos tiek aplūkotas attiecības starp dažādiem zīmolu atribūtiem, kā piemēram, zīmola identitāte, vērtības, misija, iekšējā un ārējā komunikācija, kā arī kopienas iesaiste un uzticība zīmolam. Šo izpēti autors veica saistībā ar studentu un darbinieku uztveri pret RBS zīmolu personīgās intereses dēļ. Šī darba galvenais izvirzītais jautājums pēta RBS kopienas zināšanas un uztveri par RBS vērtībām, RBS komunikācijas kanālu izmantošanu, kā arī kopienas vēlmi iesaistīties RBS pasākumos, uzticēšanos zīmolam un universitātei, kā arī personīgo piesaisti zīmolam. Darbā tika izpētīta literatūra no zinātniskajiem rakstiem un pētījumiem par zīmola vadīšanu gan augstākās izglītības, gan citās nozarēs. Bakalaura darba struktūrai un metodēm par pamatu tika ņemti vairāki zinātniskie pētījumi, kuri apskatīja līdzīgus jautājumus vai tēmas augstākās izglītības vai citās nozarēs. Primārie dati tika iegūti izveidojot anketu tiešsaistē, balstoties uz jau esošu pētījumu parauga, kas tika nodota kopienai caur dažādiem iekšējiem komunikācijas kanāliem. Dati tika analizēti izmantojot aprakstošo statistiku, strukturālo vienādojuma modeli un apstiprinošo faktora analīzi. Iegūtie rezultāti liecina, ka būtu nepieciešami uzlabojumi divu RBS vērtību komunicēšanā – “Ecellence” un “Environment”. RBS mājaslapa tika uzskatīta komunikācijas kanālu ar sliktāko dizainu un informācijas vērtīgumu. Visstiprākās attiecības bija novērojamas starp zīmola tēlu – vērtībām un kopienas emocionālo piesaisti zīmolam, tāpēc tam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Keywords zīmola identitāte, zīmola tēls, zīmola vērtība, iekšējā zīmola vadīšana, neto veicinātāja rādītājs, augstākās izglītības iestāde
Keywords in English brand identity, brand image, brand equity, internal branding, Net-Promoter Score, higher education institution
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 23.04.2020 21:52:10