Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības analīze, kas pasaules univesritāšu reitingos ieņem augstāku vietu nekā Latvija
Nosaukums angļu valodā Analysis of Higher Education Institution Governance in Universities Ranked Higher in World University Rankings than Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Jānis Grēviņš
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Top 800 universitātes: augstākās izglītības iekšējā pārvaldība un valstu raksturojums. Fokuss salīdzinājumam ar Latviju.” Pētījums ir izstrādāts angļu valodā un ietver 5 tabulas, 10 grafikus un 3 pielikumus. Augstākās izglītības pārvaldības modeļa reformas ir diskusiju objekts ne vien pasaulē, bet arī Latvijā. Šo tendeci ietekmē pieaugošā pasaules universitāšu reitingu ietekme, jaunā publiskā menedžmenta praktizēšana augstākās izglītības nozarē pasaulē, kā arī nepieciešamība pēc institūciju konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšanas. Šī bakalaura darba mērķis ir analizēt universitātes, kuras trīs ietekmīgākajos pasaules universitāšu reitingos (THE, QS un ARWU) ierindojas top 800 pozīcijās un atrodas valstīs, kuras pēc iekšzemes kopprodukta un populācijas indikatoriem ir salīdzināmas ar Latviju, raksturojošos faktorus. Lai radītu empīriskās pētījuma daļas struktūru, apkopota zinātniskā literatūra un iepriekš veiktu pasaules mēroga pētījumu rezultāti. Empīriskajā daļā pētītas 77 valstu, kurās atrodas top 800 pasaules universitātes vispārējās iezīmes, kā arī veikta 97 Eiropas universitāšu pārvaldības struktūru padziļināta analīze, identificējot dažādu grupu pārstāvju proporcijas augstskolu padomēs un senātos. Dati iegūti no publiski pieejamiem resursiem, piemēram, universitāšu mājaslapām, statūtiem un datubāzēm. Rezultāti liecina, ka nav identificējami faktori, kuri iekšējās pārvaldības struktūrā būtu rezultātus ietekmējošāki par citiem, tomēr statistiski nozīmīgas korelācijas konstatētas starp vairākiem mainīgajiem. Saistība konstatēta arī starp augstskolu pozīciju pasaules universitāšu reitingos un IKP indikatoriem.
Atslēgas vārdi Augstākās izglītības pārvaldība; Pasaules universitāšu reitingi, Latvija; Eiropa, Senāts, Padome
Atslēgas vārdi angļu valodā Higher Education institution governance, World university rankings, Latvia, Europe, Senate, Board, university governance
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 23.04.2020 18:18:19