Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības analīze, kas pasaules univesritāšu reitingos ieņem augstāku vietu nekā Latvija
Title in English Analysis of Higher Education Institution Governance in Universities Ranked Higher in World University Rankings than Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Jānis Grēviņš
Reviewer
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Top 800 universitātes: augstākās izglītības iekšējā pārvaldība un valstu raksturojums. Fokuss salīdzinājumam ar Latviju.” Pētījums ir izstrādāts angļu valodā un ietver 5 tabulas, 10 grafikus un 3 pielikumus. Augstākās izglītības pārvaldības modeļa reformas ir diskusiju objekts ne vien pasaulē, bet arī Latvijā. Šo tendeci ietekmē pieaugošā pasaules universitāšu reitingu ietekme, jaunā publiskā menedžmenta praktizēšana augstākās izglītības nozarē pasaulē, kā arī nepieciešamība pēc institūciju konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšanas. Šī bakalaura darba mērķis ir analizēt universitātes, kuras trīs ietekmīgākajos pasaules universitāšu reitingos (THE, QS un ARWU) ierindojas top 800 pozīcijās un atrodas valstīs, kuras pēc iekšzemes kopprodukta un populācijas indikatoriem ir salīdzināmas ar Latviju, raksturojošos faktorus. Lai radītu empīriskās pētījuma daļas struktūru, apkopota zinātniskā literatūra un iepriekš veiktu pasaules mēroga pētījumu rezultāti. Empīriskajā daļā pētītas 77 valstu, kurās atrodas top 800 pasaules universitātes vispārējās iezīmes, kā arī veikta 97 Eiropas universitāšu pārvaldības struktūru padziļināta analīze, identificējot dažādu grupu pārstāvju proporcijas augstskolu padomēs un senātos. Dati iegūti no publiski pieejamiem resursiem, piemēram, universitāšu mājaslapām, statūtiem un datubāzēm. Rezultāti liecina, ka nav identificējami faktori, kuri iekšējās pārvaldības struktūrā būtu rezultātus ietekmējošāki par citiem, tomēr statistiski nozīmīgas korelācijas konstatētas starp vairākiem mainīgajiem. Saistība konstatēta arī starp augstskolu pozīciju pasaules universitāšu reitingos un IKP indikatoriem.
Keywords Augstākās izglītības pārvaldība; Pasaules universitāšu reitingi, Latvija; Eiropa, Senāts, Padome
Keywords in English Higher Education institution governance, World university rankings, Latvia, Europe, Senate, Board, university governance
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 23.04.2020 18:18:19