Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mehatronika
Nosaukums Automatizēts mašīnu pagriezējs uz lifta
Nosaukums angļu valodā Automated car turntable on lift
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Jānis Kaņeps
Recenzents Jānis Rudzītis
Anotācija Darba mērķis ir izstrādāt automatizētu mašīnu pagriezēju uz lifta konstrukcijas variantu, ko uzņēmums, kurā es strādāju, SIA “SKYPARK”, potenciāli varētu izmantot kādā no nākotnes projektiem. Teorijas un paskaidrojošās daļas ietvaros aplūkota jau eksistējošas automatizētas mašīnu pagriešana platformas uz lifta konstrukcja, kas uzstādīta “Volksvagen” rūpnīcā Volfsburgā. Aprēķinu daļas ietvaros tiek veikts divu siju ģeometrisko izmēru un pagriezēja un lifta motoru aprēķins. Diplomrojekta grafiskaja daļā izstrādāti iekārtas mezglu kopsalikuma rasējumi un kinemātiskā shēma. Papildu izstrādāta vadības elektriskā shēma un programmējamo loģisko kontrolieru (turpmāk PLC) programma automatizētas auto novietošanas sistēmai. Programmā aprakstīts process, kurā mašīna tiek nogādāta noteiktā automatizētas autostāvvientas stāvā, kur pagriezēju apkalpo robots. Kad mašīna ir nocelta no pagriezēja, lifts un pagriezējs atgriežas atpakaļ savā sākotnējā pozīcijā. Bakalaura darba noslēgumā aplūkoju darba un vides aizsardzības jautājumu, ar ko nākas saskarties iekārtas izgatavošanas un uzstādīšanas laikā: darba došība veicot darbus ar elektroiekārtām, metināšanu un iespējas, kā pārstrādāt ražošanas laikā radušās atkritumvielas. Diplomdarba ar projekta daļas ietvaros analogu izstrādājumu analīze veikta balstoties uz pieejamajiem attēliem un video. Visu iekārtas mezglu un detaļu rasējumi un trīs dimensiju modeļi veidoti ar automatizētās datorprojektēšanas programmu “Solidworks”. Visas vadības shēmas veidotas ar divu dimensiju automatizētās datorprojektēšanas programmu “DraftSight”, bet vadības programma rakstīta ar japāņu kompānijas “Omron” programmatūra “CX-Programmer”. Uzskatu, ka izstrādātās iekārtas variants ir izstrādāts atbilstoši tehniskajam uzdevumam un uzņēmums, kurā es darbojos, potenciāli varētu to izmantota kādā no nākotnes projektiem. Tomēr, lai tas notiktu būtu nepieciešams veikt detalizētākas izturības pārbaudes. Teorētiskajā un paskaidrojošajā daļā ir: 68 lpp, 22 attēli, 6 tabulas, 1 pielikums un 28 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi AUTOMATIZĀCIJA, MAŠĪNU NOVIETOŠANAS SISTĒMAS
Atslēgas vārdi angļu valodā AUTOMATION, CAR PARKING SYSTEMS
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.02.2020 20:56:15