Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Mechatronics
Title in original language Automatizēts mašīnu pagriezējs uz lifta
Title in English Automated car turntable on lift
Department
Scientific advisor Jānis Kaņeps
Reviewer Jānis Rudzītis
Abstract Darba mērķis ir izstrādāt automatizētu mašīnu pagriezēju uz lifta konstrukcijas variantu, ko uzņēmums, kurā es strādāju, SIA “SKYPARK”, potenciāli varētu izmantot kādā no nākotnes projektiem. Teorijas un paskaidrojošās daļas ietvaros aplūkota jau eksistējošas automatizētas mašīnu pagriešana platformas uz lifta konstrukcja, kas uzstādīta “Volksvagen” rūpnīcā Volfsburgā. Aprēķinu daļas ietvaros tiek veikts divu siju ģeometrisko izmēru un pagriezēja un lifta motoru aprēķins. Diplomrojekta grafiskaja daļā izstrādāti iekārtas mezglu kopsalikuma rasējumi un kinemātiskā shēma. Papildu izstrādāta vadības elektriskā shēma un programmējamo loģisko kontrolieru (turpmāk PLC) programma automatizētas auto novietošanas sistēmai. Programmā aprakstīts process, kurā mašīna tiek nogādāta noteiktā automatizētas autostāvvientas stāvā, kur pagriezēju apkalpo robots. Kad mašīna ir nocelta no pagriezēja, lifts un pagriezējs atgriežas atpakaļ savā sākotnējā pozīcijā. Bakalaura darba noslēgumā aplūkoju darba un vides aizsardzības jautājumu, ar ko nākas saskarties iekārtas izgatavošanas un uzstādīšanas laikā: darba došība veicot darbus ar elektroiekārtām, metināšanu un iespējas, kā pārstrādāt ražošanas laikā radušās atkritumvielas. Diplomdarba ar projekta daļas ietvaros analogu izstrādājumu analīze veikta balstoties uz pieejamajiem attēliem un video. Visu iekārtas mezglu un detaļu rasējumi un trīs dimensiju modeļi veidoti ar automatizētās datorprojektēšanas programmu “Solidworks”. Visas vadības shēmas veidotas ar divu dimensiju automatizētās datorprojektēšanas programmu “DraftSight”, bet vadības programma rakstīta ar japāņu kompānijas “Omron” programmatūra “CX-Programmer”. Uzskatu, ka izstrādātās iekārtas variants ir izstrādāts atbilstoši tehniskajam uzdevumam un uzņēmums, kurā es darbojos, potenciāli varētu to izmantota kādā no nākotnes projektiem. Tomēr, lai tas notiktu būtu nepieciešams veikt detalizētākas izturības pārbaudes. Teorētiskajā un paskaidrojošajā daļā ir: 68 lpp, 22 attēli, 6 tabulas, 1 pielikums un 28 informācijas avoti.
Keywords AUTOMATIZĀCIJA, MAŠĪNU NOVIETOŠANAS SISTĒMAS
Keywords in English AUTOMATION, CAR PARKING SYSTEMS
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 04.02.2020 20:56:15