Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Studiju priekšmeta “Modes tirgzinību un prečzinību pamati” satura pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Fashion Marketing and Apparel Commodity Science" syllabus development
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Inga Dāboliņa
Recenzents Dr.sc.ing. Inese Kašurina Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte
Anotācija Linda ĀRENDE. Studiju priekšmeta “Modes tirgzinību un prečzinību pamati” satura pilnveidošana [Maģistra darbs]. Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, DTI, ATTK, Rīga – 2020. – 74.lpp. Atslēgvārdi: augstākā izglītība, studiju kursa pilnveidošana, mūsdienīgs mācību process, tirgvedība un prečzinības. Maģistra darbs sastāv no 2 nodaļām, ievada, secinājumiem un 3 pielikumiem. Darba ietvaros tika izstrādāti ieteikumi un plāns studiju priekšmeta “Modes tirgzinību un prečzinību pamati” pilnveidošanai, aktualizējot studiju kursa saturu atbilstoši mūsdienu pedagoģijas paradigmai un izmaiņām modes industrijā. Ievadā ir pamatota tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā apskatīta teorija par mācību procesa formu, saturu un izstrādi, to papildinot ar mācībspēku un studentu redzējumu no aptaujas rezultātiem. Otrajā nodaļā aprakstīts esošais “Modes tirgzinību un prečzinību pamati” kurss, pamatota izmaiņu nepieciešamība un piedāvāts jauns studiju kursa variants, balstoties uz darbā iegūto informāciju. Maģistra noslēgumā veikti secinājumi par esošo pedagoģijas pieeju un studiju kursa pilnveidošanas procesu. Darba apjoms ir 74 lappuses, kuras iekļauj 19 attēlus, 21 tabulas un literatūras sarakstu, kas satur 74 vienumus.
Atslēgas vārdi augstākā izglītība, studiju kursa pilnveidošana, mūsdienīgs mācību process, tirgvedība un prečzinības.
Atslēgas vārdi angļu valodā higher education, syllabus development, modern learning process; marketing and commodity science.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.01.2020 18:48:51