Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Studiju priekšmeta “Modes tirgzinību un prečzinību pamati” satura pilnveidošana
Title in English Fashion Marketing and Apparel Commodity Science" syllabus development
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Inga Dāboliņa
Reviewer Dr.sc.ing. Inese Kašurina Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte
Abstract Linda ĀRENDE. Studiju priekšmeta “Modes tirgzinību un prečzinību pamati” satura pilnveidošana [Maģistra darbs]. Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, DTI, ATTK, Rīga – 2020. – 74.lpp. Atslēgvārdi: augstākā izglītība, studiju kursa pilnveidošana, mūsdienīgs mācību process, tirgvedība un prečzinības. Maģistra darbs sastāv no 2 nodaļām, ievada, secinājumiem un 3 pielikumiem. Darba ietvaros tika izstrādāti ieteikumi un plāns studiju priekšmeta “Modes tirgzinību un prečzinību pamati” pilnveidošanai, aktualizējot studiju kursa saturu atbilstoši mūsdienu pedagoģijas paradigmai un izmaiņām modes industrijā. Ievadā ir pamatota tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā apskatīta teorija par mācību procesa formu, saturu un izstrādi, to papildinot ar mācībspēku un studentu redzējumu no aptaujas rezultātiem. Otrajā nodaļā aprakstīts esošais “Modes tirgzinību un prečzinību pamati” kurss, pamatota izmaiņu nepieciešamība un piedāvāts jauns studiju kursa variants, balstoties uz darbā iegūto informāciju. Maģistra noslēgumā veikti secinājumi par esošo pedagoģijas pieeju un studiju kursa pilnveidošanas procesu. Darba apjoms ir 74 lappuses, kuras iekļauj 19 attēlus, 21 tabulas un literatūras sarakstu, kas satur 74 vienumus.
Keywords augstākā izglītība, studiju kursa pilnveidošana, mūsdienīgs mācību process, tirgvedība un prečzinības.
Keywords in English higher education, syllabus development, modern learning process; marketing and commodity science.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.01.2020 18:48:51