Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Viesnīcas jaunbūve Jelgavā, Pilssalas ielā 5"
Nosaukums angļu valodā "Construction of hotel in Jelgava, Pilssalas street 5"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Jānis Šliseris
Recenzents Andrejs Pupurs
Anotācija Diplomdarba ietvaros izstrādāts bakalaura pētnieciskais darbs un inženierprojekts. Pētnieciskās daļas tēma ir racionālu krustām līmētu masīvu koksnes paneļu jeb CLT pārseguma paneļu pielietošanas iespēju analīze. Darba mērķis ir analizēt CLT pārseguma paneļu pielietošanas iespējas un definēt pārsegumu racionālo laidumu diapazonu. Pētījuma ietvaros tiek pētīti projektēšanas normatīvi un projektētājiem pieejamā literatūra būvju galveno konstrukciju veidošanai no CLT tehnoloģijas materiāliem. Pētījuma rezultātā tiek secinātas CLT tehnoloģijas pārsegumu priekšrocības un trūkumi salīdzinājumā ar alternatīvajiem variantiem, kā arī tiek definēts CLT pārsegumu paneļu efektīvais laidumu diapazons, kas atbilst pētījuma veikšanas laikā spēkā esošajam Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam būvju projektēšanai un reģionālā būvmateriālu tirgus apstākļiem. Inženierprojekta tēma ir viesnīcas jaunbūve Jelgavā, Pilssalas ielā 5. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts 4 stāvu publiskās ēkas tehniskais risinājums, būvdarbu organizācija un grafiskā daļa. Tehniskais risinājums sastāv no paskaidrojošās daļas, konstruktīvo risinājumu variantu salīdzinājuma, pāļu pamatu projektēšanas pārskata, CLT pārseguma paneļa dimensionēšanas pārskata un divu CLT sienu paneļu sajūguma projektēšanas pārskata. Būvdarbu organizācijas daļa sastāv no galveno būvdarbu tehnoloģiju apraksta, darba aizsardzības pasākumu pārskata, būvmašīnu izvēles pamatojuma, būvdarbu kalendārā grafika, vienas lokālās tāmes un objekta kopsavilkuma tāmes. Diplomdarbs izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms - 154 lpp., t.sk. 24 tabulas, 36 attēli un 3 pielikumi. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 9 A1 formāta lapām un 1 nestandarta formāta lapas.
Atslēgas vārdi CLT, projektēšanas normatīvi, racionāls pielietojums
Atslēgas vārdi angļu valodā CLT, design standards, rational application
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2020 19:00:11