Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Viesnīcas jaunbūve Jelgavā, Pilssalas ielā 5"
Title in English "Construction of hotel in Jelgava, Pilssalas street 5"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Jānis Šliseris
Reviewer Andrejs Pupurs
Abstract Diplomdarba ietvaros izstrādāts bakalaura pētnieciskais darbs un inženierprojekts. Pētnieciskās daļas tēma ir racionālu krustām līmētu masīvu koksnes paneļu jeb CLT pārseguma paneļu pielietošanas iespēju analīze. Darba mērķis ir analizēt CLT pārseguma paneļu pielietošanas iespējas un definēt pārsegumu racionālo laidumu diapazonu. Pētījuma ietvaros tiek pētīti projektēšanas normatīvi un projektētājiem pieejamā literatūra būvju galveno konstrukciju veidošanai no CLT tehnoloģijas materiāliem. Pētījuma rezultātā tiek secinātas CLT tehnoloģijas pārsegumu priekšrocības un trūkumi salīdzinājumā ar alternatīvajiem variantiem, kā arī tiek definēts CLT pārsegumu paneļu efektīvais laidumu diapazons, kas atbilst pētījuma veikšanas laikā spēkā esošajam Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam būvju projektēšanai un reģionālā būvmateriālu tirgus apstākļiem. Inženierprojekta tēma ir viesnīcas jaunbūve Jelgavā, Pilssalas ielā 5. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts 4 stāvu publiskās ēkas tehniskais risinājums, būvdarbu organizācija un grafiskā daļa. Tehniskais risinājums sastāv no paskaidrojošās daļas, konstruktīvo risinājumu variantu salīdzinājuma, pāļu pamatu projektēšanas pārskata, CLT pārseguma paneļa dimensionēšanas pārskata un divu CLT sienu paneļu sajūguma projektēšanas pārskata. Būvdarbu organizācijas daļa sastāv no galveno būvdarbu tehnoloģiju apraksta, darba aizsardzības pasākumu pārskata, būvmašīnu izvēles pamatojuma, būvdarbu kalendārā grafika, vienas lokālās tāmes un objekta kopsavilkuma tāmes. Diplomdarbs izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms - 154 lpp., t.sk. 24 tabulas, 36 attēli un 3 pielikumi. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 9 A1 formāta lapām un 1 nestandarta formāta lapas.
Keywords CLT, projektēšanas normatīvi, racionāls pielietojums
Keywords in English CLT, design standards, rational application
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 22.01.2020 19:00:11