Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Veloinfrastruktūras attīstība Rīgā
Nosaukums angļu valodā Development of Bicycle Infrastructure in Riga
Autors Kristiāna Mataite
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Prakt.doc. A.Lapiņš
Anotācija Mūsdienu pilsētas lietotāji pieprasa veidot apkārtējo vidi kā drošu, ērtu, dzīvošanai patīkamu telpu. Rīgā, īstenojot ilgtspējīgas mobilitātes politiku un veidojot kvalitatīvu un praktisku infrastruktūru, var sekmēt vispārējo labklājības un sociālekonomisko stāvokli. Velosipēds šobrīd ir vispopulārākā motorizēto transportlīdzekļu alternatīva. Tā pielietošana ikdienā ir videi draudzīgs un cilvēka fiziskajās un mentālajās veselības uzlabojošs risinājums. Reizē tas samazina sastrēgumus uz ceļiem un pārvietošanās ar to ir daudz ātrāka, efektīvāka un ekonomiskāka nekā izmantojot automašīnu vai publisko transportu. Rīga, sava līdzenā reljefa un mēroga dēļ, ir piemērota telpa velotransporta aktivizēšanai. Arī pēdējos gados iegūtie statistikas dati uzrāda nemitīgu velosipēdistu skaita pieaugumu. Tomēr Rīgas pilsētā velosipēdista integrēšana satiksmē un jaunas veloinfrastruktūras veidošana, uzturēšana nav prioritāte. Bakalaura darbā analizēta velo telpas veidojošie emocionālie un praktiskie priekšnoteikumi, veiksmīgas velo prakses valstis Eiropas Savienībā un Rīgas vēsturiskā centra un apkaimju veloinfrastruktūras risinājumi. Pētītas velobraucēja uzvedības iezīmes, emocionālā uztvere un velo subkultūras veidošanās, trīs Skandināvijas valstu piemēri, kā arī konkrētas veloinfrastruktūas vietas Rīgā un potenciāls to attīstībai Pētījumā, balstoties uz autores teorētisko materiālu, Rīgas iedzīvotāju aptauju izpētes un no personīgās piedalīšanās velosatiksmē, iegūti rezultāti, kas raksturo esošo problemātisko situāciju velo attīstības procesos un infrastruktūra Rīgā. Pētījuma mērķis: izpētīt velo infrastruktūras prakses Rīgā, analizēt aktuālās problēmas un attīstības iespējas Rīgas vēsturiskajā centrā un tās apkaimēs. Mērķa izpildīšanai izvirzītie uzdevumi ietver vispārīgu literatūras izpēti, informācijas analīzi, aptaujas un līdzdalīgo novērojumu veikšanu Rīgas teritorijā. Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4. kursa studentes, Kristiānas Mataite bakalaura darbs strukturizēts no trīs analītiskajām daļām un izvirzītajiem secinājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 87. lpp., 43 attēliem, 2 pielikumiem un 61 izmantotajiem avotiem. Izstrādātā darba atslēgas vārdi: velosipēdi, veloinfrastruktūra, Rīga
Atslēgas vārdi velosipēdi, veloinfrastruktūra, Rīga
Atslēgas vārdi angļu valodā bicycles, bicycle infrastructure, Riga
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2020 02:58:59