Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Veloinfrastruktūras attīstība Rīgā
Title in English Development of Bicycle Infrastructure in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Marts Švēde
Reviewer Prakt.doc. A.Lapiņš
Abstract Mūsdienu pilsētas lietotāji pieprasa veidot apkārtējo vidi kā drošu, ērtu, dzīvošanai patīkamu telpu. Rīgā, īstenojot ilgtspējīgas mobilitātes politiku un veidojot kvalitatīvu un praktisku infrastruktūru, var sekmēt vispārējo labklājības un sociālekonomisko stāvokli. Velosipēds šobrīd ir vispopulārākā motorizēto transportlīdzekļu alternatīva. Tā pielietošana ikdienā ir videi draudzīgs un cilvēka fiziskajās un mentālajās veselības uzlabojošs risinājums. Reizē tas samazina sastrēgumus uz ceļiem un pārvietošanās ar to ir daudz ātrāka, efektīvāka un ekonomiskāka nekā izmantojot automašīnu vai publisko transportu. Rīga, sava līdzenā reljefa un mēroga dēļ, ir piemērota telpa velotransporta aktivizēšanai. Arī pēdējos gados iegūtie statistikas dati uzrāda nemitīgu velosipēdistu skaita pieaugumu. Tomēr Rīgas pilsētā velosipēdista integrēšana satiksmē un jaunas veloinfrastruktūras veidošana, uzturēšana nav prioritāte. Bakalaura darbā analizēta velo telpas veidojošie emocionālie un praktiskie priekšnoteikumi, veiksmīgas velo prakses valstis Eiropas Savienībā un Rīgas vēsturiskā centra un apkaimju veloinfrastruktūras risinājumi. Pētītas velobraucēja uzvedības iezīmes, emocionālā uztvere un velo subkultūras veidošanās, trīs Skandināvijas valstu piemēri, kā arī konkrētas veloinfrastruktūas vietas Rīgā un potenciāls to attīstībai Pētījumā, balstoties uz autores teorētisko materiālu, Rīgas iedzīvotāju aptauju izpētes un no personīgās piedalīšanās velosatiksmē, iegūti rezultāti, kas raksturo esošo problemātisko situāciju velo attīstības procesos un infrastruktūra Rīgā. Pētījuma mērķis: izpētīt velo infrastruktūras prakses Rīgā, analizēt aktuālās problēmas un attīstības iespējas Rīgas vēsturiskajā centrā un tās apkaimēs. Mērķa izpildīšanai izvirzītie uzdevumi ietver vispārīgu literatūras izpēti, informācijas analīzi, aptaujas un līdzdalīgo novērojumu veikšanu Rīgas teritorijā. Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4. kursa studentes, Kristiānas Mataite bakalaura darbs strukturizēts no trīs analītiskajām daļām un izvirzītajiem secinājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 87. lpp., 43 attēliem, 2 pielikumiem un 61 izmantotajiem avotiem. Izstrādātā darba atslēgas vārdi: velosipēdi, veloinfrastruktūra, Rīga
Keywords velosipēdi, veloinfrastruktūra, Rīga
Keywords in English bicycles, bicycle infrastructure, Riga
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.01.2020 02:58:59