Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Publisko ūdensceļu attīstības iespējas Rīgā
Nosaukums angļu valodā Development Opportunities of Public Waterways in Riga
Autors Kristaps Ozols
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Arh. Dace Bērziņa
Anotācija Jau kopš vēsturiskiem laikiem ūdens ir bijis svarīgs pilsētvides elements. Lielākās pilsētas galvenokārt veidoja upju tuvumā, jo upe bija viens no nozīmīgākajiem tirdzniecības un satiksmes ceļiem. Neskatoties uz to, ka līdz ar dzelzceļa un tiltu parādīšanos upe sāka zaudēt savu galveno lomu, tā vēljoprojām ir viena no galvenajiem pilsētvides veidojošajiem un vienojošajiem elementiem. Bakalaura darba “Publisko ūdensceļu attīstības iespējas Rīgā” mērķis ir izpētīt publisko ūdensceļu attīstības iespējas Rīgas pašvaldības teritorijā. Aplūkojot Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves tiesisko regulējumu, tiek izvirzīti secinājumi vai šis tiesiskais ietvars ir pētnieciskā darba tēmu veicinošs, neitrāls vai bremzējošs Darba pētnieciskajā daļā tiek doti priekšlikumi un apkopoti iespējamie publisko ūdensceļu attīstības varianti Rīgas pašvaldības teritorijā. Bakalaura darba rezultātā tiek apskatīta Rīgas ūdensceļu vēsturiskā attīstība un nozīmība, veikta tiesisko dokumentu izpēte un noskaidrotas galvenās publisko ūdensceļu attīstības iespējas Rīgā. Tapat tiek arī salīdzināti veiksmīgi piemēri no citām Eiropas valstīm, kur regulāra pasažieru prāmju satiksme darbojas jau ilgstoši, un veiktas intervijas ar nozares eskpertiem. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām un 10 apakšnodaļām. Galvenās nodaļas: 1. Vēsturiskā ūdens satiksme Latvijas teritorijā. 2. Rīgas pašvaldības teritorijas plānojuma un tās apbūves tiesiskais regulējums. 3. Citu Eiropas valstu regulāras pasažieru prāmju satiksmes piemēri. 4. Rīgas pašvaldības teritorijai piegulošo ūdensceļu attīstības iespējas Bakalaura darba apjoms ir 59 lappuses, tajā skaitā 29 attēli, 1 shēma un 4 pielikumi. Pielikumā ir 3 intervijas ar nozares ekspertiem un studiju projekts samazinātā formātā. Izmantoto avotu skaits - 45
Atslēgas vārdi regulāra ūdens satiksme, ūdens satiksme Rīgā, publiskie ūdensceļi
Atslēgas vārdi angļu valodā regular water transport, water transport in Riga, public waterways
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 23:54:49