Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Publisko ūdensceļu attīstības iespējas Rīgā
Title in English Development Opportunities of Public Waterways in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Arh. Dace Bērziņa
Abstract Jau kopš vēsturiskiem laikiem ūdens ir bijis svarīgs pilsētvides elements. Lielākās pilsētas galvenokārt veidoja upju tuvumā, jo upe bija viens no nozīmīgākajiem tirdzniecības un satiksmes ceļiem. Neskatoties uz to, ka līdz ar dzelzceļa un tiltu parādīšanos upe sāka zaudēt savu galveno lomu, tā vēljoprojām ir viena no galvenajiem pilsētvides veidojošajiem un vienojošajiem elementiem. Bakalaura darba “Publisko ūdensceļu attīstības iespējas Rīgā” mērķis ir izpētīt publisko ūdensceļu attīstības iespējas Rīgas pašvaldības teritorijā. Aplūkojot Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves tiesisko regulējumu, tiek izvirzīti secinājumi vai šis tiesiskais ietvars ir pētnieciskā darba tēmu veicinošs, neitrāls vai bremzējošs Darba pētnieciskajā daļā tiek doti priekšlikumi un apkopoti iespējamie publisko ūdensceļu attīstības varianti Rīgas pašvaldības teritorijā. Bakalaura darba rezultātā tiek apskatīta Rīgas ūdensceļu vēsturiskā attīstība un nozīmība, veikta tiesisko dokumentu izpēte un noskaidrotas galvenās publisko ūdensceļu attīstības iespējas Rīgā. Tapat tiek arī salīdzināti veiksmīgi piemēri no citām Eiropas valstīm, kur regulāra pasažieru prāmju satiksme darbojas jau ilgstoši, un veiktas intervijas ar nozares eskpertiem. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām un 10 apakšnodaļām. Galvenās nodaļas: 1. Vēsturiskā ūdens satiksme Latvijas teritorijā. 2. Rīgas pašvaldības teritorijas plānojuma un tās apbūves tiesiskais regulējums. 3. Citu Eiropas valstu regulāras pasažieru prāmju satiksmes piemēri. 4. Rīgas pašvaldības teritorijai piegulošo ūdensceļu attīstības iespējas Bakalaura darba apjoms ir 59 lappuses, tajā skaitā 29 attēli, 1 shēma un 4 pielikumi. Pielikumā ir 3 intervijas ar nozares ekspertiem un studiju projekts samazinātā formātā. Izmantoto avotu skaits - 45
Keywords regulāra ūdens satiksme, ūdens satiksme Rīgā, publiskie ūdensceļi
Keywords in English regular water transport, water transport in Riga, public waterways
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.01.2020 23:54:49