Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vēsturiskais niedru jumta segums, tā lietojuma iespējas mūsdienu arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Historical Reed Thatch, its Use in Contemporary Architecture
Autors Solvita Bernande
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Lekt. D. Zemešs
Anotācija Teritorijas, kurās tradicionālo ēku segšanai izmantotas niedres un citi stiebraugi, pārklāj gandrīz visu pasauli. Šie materiāli tiek plaši izmantoti arī mūsdienās. Tieši ēkas jumts, ko arhitektu un projektētāju sabiedrībā mēdz saukt par ēkas “piekto fasādi”, ir tas, kas visizteiktāk eksponējas ainavā. Ir būtiski, vai tas harmoniski sadzīvo ar apkārtesošo vidi vai gluži pretēji - rada kontrastu. Mūsdienās ir pieejams plašs jumtu materiālu klāsts, tomēr starp tiem joprojām atrodas arī niedre. Bakalaura darba galvenais mērķis ir izvērtēt vēsturiskā niedru jumta seguma attīstību, nozīmi un aktualitāti Latvijas teritorijā, kā arī analizēt tā lietojuma tendences mūsdienu arhitektūrā. Lai to sasniegtu, bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek apskatīta niedre kā dabīgais materiāls un tās izmantošana jumšanā, tostarp vēsturiskā kontekstā. otrajā nodaļā tiek pētīti niedru jumtu konstruktīvie un estētiskie aspekti Latvijas teritorijā. Savukārt trešajā nodaļā apkopoti un analizēti mūsdienu niedru jumtu arhitektūras piemēri Latvijā un to attīstības tendences reģionos, kuros šādi jumti izmantoti vēsturiski. Pētījuma ietvaros veiktas četras ekspertu intervijas un objektu apsekošana dabā dažādos Latvijas novados. Darba rezultātā secināts, ka niedres kā materiālu nevar identificēt kā vienas teritorijas specifisku iezīmi, taču starp pasaules reģioniem būtiski atšķiras niedru jumtu arhitektūras formveide, ko savukārt var izdalīt kā konkrēta reģiona arhitektūras īpatnību. Pašvaldībās ar vēsturisko niedru jumtu ēku ainavu pastāv problēmas integrēt jaunu arhitektūru. Mūsdienu arhitektūrā niedru jumta lielākā vērtība ir estētiskais kontrasts, ko tie veido kombinācijā ar modernajiem materiāliem. Atslēgas vārdi: Niedru jumti, tradicionālā arhitektūra, ekoloģiskā būvniecība, reģionālā ainava, mūsdienu arhitektūra. Bakalaura darbs sastāv no 80 lapaspusēm, ieskaitot 57 attēlus, 2 tabulas un 66 pielikumus. Darbā izmantoti 65 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi iedru jumti, tradicionālā arhitektūra, ekoloģiskā būvniecība, reģionālā ainava, mūsdienu arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Reed roofs, traditional architecture, ecological construction, regional landscape, contemporary architecture
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 23:50:42