Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vēsturiskais niedru jumta segums, tā lietojuma iespējas mūsdienu arhitektūrā
Title in English Historical Reed Thatch, its Use in Contemporary Architecture
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Lekt. D. Zemešs
Abstract Teritorijas, kurās tradicionālo ēku segšanai izmantotas niedres un citi stiebraugi, pārklāj gandrīz visu pasauli. Šie materiāli tiek plaši izmantoti arī mūsdienās. Tieši ēkas jumts, ko arhitektu un projektētāju sabiedrībā mēdz saukt par ēkas “piekto fasādi”, ir tas, kas visizteiktāk eksponējas ainavā. Ir būtiski, vai tas harmoniski sadzīvo ar apkārtesošo vidi vai gluži pretēji - rada kontrastu. Mūsdienās ir pieejams plašs jumtu materiālu klāsts, tomēr starp tiem joprojām atrodas arī niedre. Bakalaura darba galvenais mērķis ir izvērtēt vēsturiskā niedru jumta seguma attīstību, nozīmi un aktualitāti Latvijas teritorijā, kā arī analizēt tā lietojuma tendences mūsdienu arhitektūrā. Lai to sasniegtu, bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek apskatīta niedre kā dabīgais materiāls un tās izmantošana jumšanā, tostarp vēsturiskā kontekstā. otrajā nodaļā tiek pētīti niedru jumtu konstruktīvie un estētiskie aspekti Latvijas teritorijā. Savukārt trešajā nodaļā apkopoti un analizēti mūsdienu niedru jumtu arhitektūras piemēri Latvijā un to attīstības tendences reģionos, kuros šādi jumti izmantoti vēsturiski. Pētījuma ietvaros veiktas četras ekspertu intervijas un objektu apsekošana dabā dažādos Latvijas novados. Darba rezultātā secināts, ka niedres kā materiālu nevar identificēt kā vienas teritorijas specifisku iezīmi, taču starp pasaules reģioniem būtiski atšķiras niedru jumtu arhitektūras formveide, ko savukārt var izdalīt kā konkrēta reģiona arhitektūras īpatnību. Pašvaldībās ar vēsturisko niedru jumtu ēku ainavu pastāv problēmas integrēt jaunu arhitektūru. Mūsdienu arhitektūrā niedru jumta lielākā vērtība ir estētiskais kontrasts, ko tie veido kombinācijā ar modernajiem materiāliem. Atslēgas vārdi: Niedru jumti, tradicionālā arhitektūra, ekoloģiskā būvniecība, reģionālā ainava, mūsdienu arhitektūra. Bakalaura darbs sastāv no 80 lapaspusēm, ieskaitot 57 attēlus, 2 tabulas un 66 pielikumus. Darbā izmantoti 65 informācijas avoti.
Keywords iedru jumti, tradicionālā arhitektūra, ekoloģiskā būvniecība, reģionālā ainava, mūsdienu arhitektūra
Keywords in English Reed roofs, traditional architecture, ecological construction, regional landscape, contemporary architecture
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.01.2020 23:50:42