Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Tiltu nozīme urbānās vides ilgtspējas nodrošināšanā
Nosaukums angļu valodā The Role of Bridges in the Sustainable Development of the Urban Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Arh. I. Miķelsone
Anotācija Bakalaura darbā “Tiltu nozīme urbānās vides ilgtspējas nodrošināšanā” tiek izvērtēta informācija par subjektīvo un objektīvo tiltu nozīmi pilsētvidē. Analizējot pasaules un pašmāju tiltu būves piemērus, novērtēta to atstātā ietekme uz pilsētu, tās telpu, struktūru un ilgtspēju kopumā. Izvērtēta tiltu nozīme arī Rīgas pilsētvides kontekstā, analizējot esošo situāciju, apkopojot informāciju par pilsētbūvniecisko vēsturi un izdarot secinājumus par pilsētas attīstības iespējām. Strauji pieaugot iedzīvotāju skaitam pilsētās, mūsdienu teritorijas plānotāji saskaras ar jauniem izaicinājumiem pilsētvides ilgtspējas nodrošināšanā. Pastāvīgā urbanizācija rada nepieciešamību pilsētu infrastruktūru pielāgot jaunajām attīstības tendencēm, vienlaicīgi saglabājot to esošo “metabolismu”. Nozīmīgu lomu šo iekšējo procesu savienošanā ieņem tilti, kā fiziski, tā psihoemocionāli. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Tajās apkopota informācija par cilvēka maņu orgānu darbību uztveres procesā, cilvēka fizioloģiskās uztveres specifiku un pilsētvides telpiskās uztveres pamatnosacījumiem. Kā arī to izvērtēšana un analīze pēc esošas situācijas. Darba mērķis ir formulēt tilta kā instrumenta un savienojuma nozīmi urbānās vides ilgstspējības nodrošināšanā, kā arī izstrādāt rekomendācijas jaunu paņēmienu ieviešanai pilsētplānošanā. Mērķa sasniegšanai tiek , kā arī veikta sociooģiskā aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par tiltu nozīmi urbānajā telpā.
Atslēgas vārdi tilts, urbānā vide, ilgtspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā bridge, the urban environment, sustainability
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 23:50:42