Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Degradēto teritoriju revitalizācija
Nosaukums angļu valodā Revitalization of the Brownfields
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Pētn. S. Barvika
Anotācija Degradēto teritoriju revitalizācija ir pilsētvides pārveides process, kur vēsturiskās iezīmes tiek integrētas mūsdienu funkcijās. Procesa gaitā ir svarīgi nezaudēt vēsturiskās vērtības un integrēt pilsētvides dizainā. Vēstures pēctecība ir identitātes neatņemama sastāvdaļa. Tomēr nereti šis aspekts paliek pēdējā plānā, jo ir svarīgi veidot drošu vidi cilvēkam. Degradētās teritorijas pilsētvidē ir vienas no nedrošākajām, nepievilcīgākajām un nesakoptākajām. Tajās var atrasties pamesti rūpnīcu kompleksi, ēkas, sliežu infrastruktūras un cilvēka acij neredzamais - piesārņojums. Šādu teritoriju revitalizācijas process ir sarežģīts un dārgs, nereti procesa gaitā nav pilnvērtīgi izvērtēti riski un starp iesaistītajām pusēm nav kopīga sadarbība. Rezultātā, teritorijas revitalizācija tiek aizkavēta vai pat apstādināta. Paredzot šādu riska faktoru ir svarīgi teritorijai pielāgot pagaidu funkciju, lai zemes resurss tiktu efektīvi un lietderīgi izmantots. Bakalaura darba “Degradēto teritoriju revitalizācija” mērķis ir apzināt, analizēt un salīdzināt degradētās teritorijas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā, pēc degradētas teritorijas izvirzītiem kritērijiem. Izpētīt potenciālās revitalizācijas iespējas teritorijai, kura atbilst vislielākajai daļai degradētas teritorijas kritērijiem. Izpētīt analogu teritoriju revitalizācijas piemērus Eiropā. Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, 3 nodaļām un secinājumiem. Darba apjoms – 51 lpp., 7 attēli, 62 informācijas avoti, 1 intervija un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi degradēto teritoriju revitalizācija, degradētas teritorijas, revitalizācija, piesārņojums
Atslēgas vārdi angļu valodā brownfields revitalization, brownfields, revitalization, pollution
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 23:24:36