Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Degradēto teritoriju revitalizācija
Title in English Revitalization of the Brownfields
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Dace Kalvāne
Reviewer Pētn. S. Barvika
Abstract Degradēto teritoriju revitalizācija ir pilsētvides pārveides process, kur vēsturiskās iezīmes tiek integrētas mūsdienu funkcijās. Procesa gaitā ir svarīgi nezaudēt vēsturiskās vērtības un integrēt pilsētvides dizainā. Vēstures pēctecība ir identitātes neatņemama sastāvdaļa. Tomēr nereti šis aspekts paliek pēdējā plānā, jo ir svarīgi veidot drošu vidi cilvēkam. Degradētās teritorijas pilsētvidē ir vienas no nedrošākajām, nepievilcīgākajām un nesakoptākajām. Tajās var atrasties pamesti rūpnīcu kompleksi, ēkas, sliežu infrastruktūras un cilvēka acij neredzamais - piesārņojums. Šādu teritoriju revitalizācijas process ir sarežģīts un dārgs, nereti procesa gaitā nav pilnvērtīgi izvērtēti riski un starp iesaistītajām pusēm nav kopīga sadarbība. Rezultātā, teritorijas revitalizācija tiek aizkavēta vai pat apstādināta. Paredzot šādu riska faktoru ir svarīgi teritorijai pielāgot pagaidu funkciju, lai zemes resurss tiktu efektīvi un lietderīgi izmantots. Bakalaura darba “Degradēto teritoriju revitalizācija” mērķis ir apzināt, analizēt un salīdzināt degradētās teritorijas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā, pēc degradētas teritorijas izvirzītiem kritērijiem. Izpētīt potenciālās revitalizācijas iespējas teritorijai, kura atbilst vislielākajai daļai degradētas teritorijas kritērijiem. Izpētīt analogu teritoriju revitalizācijas piemērus Eiropā. Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, 3 nodaļām un secinājumiem. Darba apjoms – 51 lpp., 7 attēli, 62 informācijas avoti, 1 intervija un 2 pielikumi.
Keywords degradēto teritoriju revitalizācija, degradētas teritorijas, revitalizācija, piesārņojums
Keywords in English brownfields revitalization, brownfields, revitalization, pollution
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.01.2020 23:24:36