Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Terminoloģija kā tehniskā diskursa elements ilgtspējīgas arhitektūras nozarē
Nosaukums angļu valodā Terminology as an Element of Technical Discourse in the Field of Sustainable Architecture
Autors Rita Livčāne
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Antra Roskoša, Dr.sc.admin., asociētā profesore
Anotācija Anotācija Profesionālās Bakalaura studijas „Tehniskās tulkošanas” programmas ietveros, 4. kursa studente Rita Livčāne izstrādāja Bakalaura darbu, kurā veica pētījumu par tēmu “Terminoloģija kā tehniskā diskursa elements ilgtspējīgas arhitektūras nozarē”. Teorijā ir piecas nodaļas, kurās ir aplūkotas tehniskā diskursa īpašības, vēsture un mūsdienu tendences terminoloģijas pārvaldīšanā, tehnisko vārdu nozīme tehniskajā diskursā, kā arī diskursa analīze K.R. Merlino grāmatas “Atkārtota ēku izmantošana. Ilgtspējība, saglabāšana un dizaina nozīme.” fragmentam un tam atbilstošajam tulkojumam. Bakalaura darba autore pievērsa īpašu uzmanību terminoloģijas un valodas lietojumam ilgtspējīgā būvniecībā, kuru varētu ietekmēt avota un mērķa kultūras, valodas un vēstures atšķirības. Darbā ir iekļauta tehniskā diskursa analīze, terminu klasifikācija un pētījums, kas balstīts uz citu valodnieku, tulkotāju un zinātnieku veiktajiem secinājumiem. Darba praktisko daļu veido K.R.Merlino grāmatas “Atkārtota ēku izmantošana.Ilgtspējība, saglabāšana un dizaina nozīme.” tulkojums ievadam, I, II, III, IV, V un daļēji VI nodaļai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas jeb tulkojuma, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikuma. Izmantotajā literatūrā ir 25 avoti - grāmatas, e-grāmatas, pētījumi, publikācijas, statistikas dati un vārdnīcas. Bez pielikuma darbā ir 101 lapaspuse.
Atslēgas vārdi Terminoloģija, diskurss, ilgtspējīga arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Terminology, technical discourse,sustainable architecture
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2020 23:41:57