Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Terminoloģija kā tehniskā diskursa elements ilgtspējīgas arhitektūras nozarē
Title in English Terminology as an Element of Technical Discourse in the Field of Sustainable Architecture
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Antra Roskoša, Dr.sc.admin., asociētā profesore
Abstract Anotācija Profesionālās Bakalaura studijas „Tehniskās tulkošanas” programmas ietveros, 4. kursa studente Rita Livčāne izstrādāja Bakalaura darbu, kurā veica pētījumu par tēmu “Terminoloģija kā tehniskā diskursa elements ilgtspējīgas arhitektūras nozarē”. Teorijā ir piecas nodaļas, kurās ir aplūkotas tehniskā diskursa īpašības, vēsture un mūsdienu tendences terminoloģijas pārvaldīšanā, tehnisko vārdu nozīme tehniskajā diskursā, kā arī diskursa analīze K.R. Merlino grāmatas “Atkārtota ēku izmantošana. Ilgtspējība, saglabāšana un dizaina nozīme.” fragmentam un tam atbilstošajam tulkojumam. Bakalaura darba autore pievērsa īpašu uzmanību terminoloģijas un valodas lietojumam ilgtspējīgā būvniecībā, kuru varētu ietekmēt avota un mērķa kultūras, valodas un vēstures atšķirības. Darbā ir iekļauta tehniskā diskursa analīze, terminu klasifikācija un pētījums, kas balstīts uz citu valodnieku, tulkotāju un zinātnieku veiktajiem secinājumiem. Darba praktisko daļu veido K.R.Merlino grāmatas “Atkārtota ēku izmantošana.Ilgtspējība, saglabāšana un dizaina nozīme.” tulkojums ievadam, I, II, III, IV, V un daļēji VI nodaļai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas jeb tulkojuma, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikuma. Izmantotajā literatūrā ir 25 avoti - grāmatas, e-grāmatas, pētījumi, publikācijas, statistikas dati un vārdnīcas. Bez pielikuma darbā ir 101 lapaspuse.
Keywords Terminoloģija, diskurss, ilgtspējīga arhitektūra
Keywords in English Terminology, technical discourse,sustainable architecture
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 15.01.2020 23:41:57