Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Radošie aspekti informācijas tehnoloģiju nozares tekstu tulkošanā.
Nosaukums angļu valodā Creative Aspects of Translation in the Field of Information Technology.
Autors Dmitry Voronin
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Edvards Gabarajevs
Recenzents Dr.philol. Assoc.prof. Tatjana Smirnova
Anotācija Šo bakalaura darbu "Tulkošanas radošie aspekti informācijas tehnoloģiju jomā" ir izstrādājis profesionālā bakalaura studiju programmas "Tehniskā tulkošana" 4. kursa students Dmitrijs Voroņins. Bakalaura darbā analizēta radošuma loma tulkošanas procesā. Tas ir viens no tehniskās tulkošanas aspektiem, kas tiek aizmirsts un nenovērtēts, tomēr ir būtiska tulkošanas procesa sastāvdaļa. Bakalaura darba autors pievēršas dažādu zinātnieku viedokļu salīdzināšanai par radošuma jēdzienu tulkošanā. Bakalaura darba teorētisko daļu veido divas sadaļas: literatūras apskats un piemēru analīze. Pirmajā sadaļā autors apspriež dažādas radošuma definīcijas un viedokļus par tā lomu tulkošanas procesā. Otrajā sadaļā tiek analizēti un parādīti grāmatas "Mastering Bitcoin" tulkošanas radošie aspekti. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Praktiskajā daļā ir sniegts Andreasa Antonopoulosa grāmatas "Mastering Bitcoin" (2014) izvilkuma tulkojums. Avota teksts ir visaptveroša mācību grāmata / rokasgrāmata, kas paredzēta labi sagatavotai auditorijai, kuru interesē kriptogrāfijas, datorzinātnes un bitcoin funkcionalitāte. Izņemot četrus pielikumus, bakalaura darbs sastāv no 104 lappusēm. Četri pielikumi ir terminu glosārijs, vispārīgās valodas vārdu glosārijs ar kontekstuālo nozīmi, saīsinājumu glosārijs un avota teksts. Literatūras saraksts sastāv no 44 ierakstiem, ieskaitot 31 grāmatas un rakstus, 3 vārdnīcas un 10 tiešsaistes resursus.
Atslēgas vārdi Radošā tulkošana, terminoloģija, informācijas tehnoloģijas, bitcoin, kriptogrāfija
Atslēgas vārdi angļu valodā Creative translation, terminology, information technology, bitcoin, cryptography, creativity, translation studies
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2020 22:44:10