Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Radošie aspekti informācijas tehnoloģiju nozares tekstu tulkošanā.
Title in English Creative Aspects of Translation in the Field of Information Technology.
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Edvards Gabarajevs
Reviewer Dr.philol. Assoc.prof. Tatjana Smirnova
Abstract Šo bakalaura darbu "Tulkošanas radošie aspekti informācijas tehnoloģiju jomā" ir izstrādājis profesionālā bakalaura studiju programmas "Tehniskā tulkošana" 4. kursa students Dmitrijs Voroņins. Bakalaura darbā analizēta radošuma loma tulkošanas procesā. Tas ir viens no tehniskās tulkošanas aspektiem, kas tiek aizmirsts un nenovērtēts, tomēr ir būtiska tulkošanas procesa sastāvdaļa. Bakalaura darba autors pievēršas dažādu zinātnieku viedokļu salīdzināšanai par radošuma jēdzienu tulkošanā. Bakalaura darba teorētisko daļu veido divas sadaļas: literatūras apskats un piemēru analīze. Pirmajā sadaļā autors apspriež dažādas radošuma definīcijas un viedokļus par tā lomu tulkošanas procesā. Otrajā sadaļā tiek analizēti un parādīti grāmatas "Mastering Bitcoin" tulkošanas radošie aspekti. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Praktiskajā daļā ir sniegts Andreasa Antonopoulosa grāmatas "Mastering Bitcoin" (2014) izvilkuma tulkojums. Avota teksts ir visaptveroša mācību grāmata / rokasgrāmata, kas paredzēta labi sagatavotai auditorijai, kuru interesē kriptogrāfijas, datorzinātnes un bitcoin funkcionalitāte. Izņemot četrus pielikumus, bakalaura darbs sastāv no 104 lappusēm. Četri pielikumi ir terminu glosārijs, vispārīgās valodas vārdu glosārijs ar kontekstuālo nozīmi, saīsinājumu glosārijs un avota teksts. Literatūras saraksts sastāv no 44 ierakstiem, ieskaitot 31 grāmatas un rakstus, 3 vārdnīcas un 10 tiešsaistes resursus.
Keywords Radošā tulkošana, terminoloģija, informācijas tehnoloģijas, bitcoin, kriptogrāfija
Keywords in English Creative translation, terminology, information technology, bitcoin, cryptography, creativity, translation studies
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 15.01.2020 22:44:10