Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ulbrokas iela b/n"
Nosaukums angļu valodā "Engineering project - Multi-story apartment building at Ulbrokas iela b/n"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Laura Vītola
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inţenierzinātņu fakultātes Būvraţošanas institūta, Būvraţošanas katedrā. Diplomprojektu veido divas daļas: 1. Bakalaura daļa - Eksperimentālie pētījumi izmantojot tērauda un kompozītās stikla šķiedras. Bakalaura darbā tiek apskatītas komerciāli pieejamo tērauda šķiedru un kompozītas stikla šķiedras īpašības liecē, veikta literatūras izpēte, veidoti un testēti 14 betona paraugi, izmantojot četru punktu lieces testu, kā arī spiedes testu. Veikta rezultātu apkopošana, apstrāde, sniegtas rekomendācijas un apkopoti secinājumi. 2. Inţenieru projekts - Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ulbrokas iela b/n. Tiek projektēts objekts Ulbrokas ielā b/n, kur atrodas, piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar vienu pazemes stāvu mantu noliktavām un ap ēku labiekārtojamā teritorija. Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas veidotas no monolīta dzelzsbetona, pagrabstāva kombinētas dzelzsbetona sienas ar kolonām, uz kā balstās pārsegums. Virszemes stāvos pārseguma plātne balstās uz kolonām. Pamats veidots no dzelzsbetona plātnes kombinācijā ar reţģogiem zem kolonām. Virszemes stāvos ēkas norobeţojošās konstrukcijas veidotas no fibo blokiem. Darba saturā iekļauta aprakstošā daļa, būvkonstrukciju aprēķinu daļa, ekonomiskais pamatojums un rasējumi. Diplomdarbs sastāv no 145 lappusēm, 20 tabulām un 62 attēliem. Izmantoti 77 informācijas avoti. Inţenierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti 8 rasējumi.
Atslēgas vārdi kopozītās šķiedras, daudzīvokļu ēka, monolītais dzelzsbetons
Atslēgas vārdi angļu valodā composite fibers, apartment building, monolithic reinforced concrete
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2020 15:14:59