Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ulbrokas iela b/n"
Title in English "Engineering project - Multi-story apartment building at Ulbrokas iela b/n"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Vitālijs Lūsis
Reviewer Laura Vītola
Abstract Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inţenierzinātņu fakultātes Būvraţošanas institūta, Būvraţošanas katedrā. Diplomprojektu veido divas daļas: 1. Bakalaura daļa - Eksperimentālie pētījumi izmantojot tērauda un kompozītās stikla šķiedras. Bakalaura darbā tiek apskatītas komerciāli pieejamo tērauda šķiedru un kompozītas stikla šķiedras īpašības liecē, veikta literatūras izpēte, veidoti un testēti 14 betona paraugi, izmantojot četru punktu lieces testu, kā arī spiedes testu. Veikta rezultātu apkopošana, apstrāde, sniegtas rekomendācijas un apkopoti secinājumi. 2. Inţenieru projekts - Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ulbrokas iela b/n. Tiek projektēts objekts Ulbrokas ielā b/n, kur atrodas, piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar vienu pazemes stāvu mantu noliktavām un ap ēku labiekārtojamā teritorija. Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas veidotas no monolīta dzelzsbetona, pagrabstāva kombinētas dzelzsbetona sienas ar kolonām, uz kā balstās pārsegums. Virszemes stāvos pārseguma plātne balstās uz kolonām. Pamats veidots no dzelzsbetona plātnes kombinācijā ar reţģogiem zem kolonām. Virszemes stāvos ēkas norobeţojošās konstrukcijas veidotas no fibo blokiem. Darba saturā iekļauta aprakstošā daļa, būvkonstrukciju aprēķinu daļa, ekonomiskais pamatojums un rasējumi. Diplomdarbs sastāv no 145 lappusēm, 20 tabulām un 62 attēliem. Izmantoti 77 informācijas avoti. Inţenierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti 8 rasējumi.
Keywords kopozītās šķiedras, daudzīvokļu ēka, monolītais dzelzsbetons
Keywords in English composite fibers, apartment building, monolithic reinforced concrete
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.01.2020 15:14:59