Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Enerģijas ražošanas pašpietiekamības koncepcijas ieviešana, integrējot biogāzes ražotnes ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai"
Nosaukums angļu valodā ''The Energy Production Self-Sufficiency concept deployment by integration of biogas plants for sustainable Regional development"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Nadežda Kuņicina
Recenzents Anatolijs Zabašta
Anotācija Elektroenerģijas ražošanas pašpietiekamības koncepcijas ieviešanas iespējas izmantojot biogāzes ražotnes tas ir viens no virzieniem kurā jau dodas Latvijas energosistēma. Maģistra darbā apskatītas arī dažādas citas elektroenerģijas iegūšanas iespējas, tādas kā vēja turbīnas, saules kolektori, ģeotermālais siltums Pieslēdzot 20kV elektrotīklam jaunu enerģijas ražotāju, rodas problēma ar pilnīgu 20kV tīkla aizsardzību pret zemesslēgumu, jo zemēšanās iekārtām ir liela pašizmaksa, un tādēļ tās neuzstāda visos enerģijas ražošanas punktos. Darbā aprakstīti arī paņēmieni ar kādiem iespējams uzlabot novecojušu pārvades elektrotīklu, padarot to par viedo. Darba pirmajā nodaļā aprakstīta enerģijas ražošanas pašpietiekamības koncepcija. Nepieciešams sekot līdzi tam lai pieaugot IKP SEG emisijas nepieaug, bet gan tieši otrādi paliek nemainīgi, vai pat samazinās ik gadu. Līdz šim bija tendence SEG emisijām pieaugt līdz ar IKP, bet ar regulas OMA2050 palīdzību šis process tiek kontrolēts. Darba otrajā nodaļā aprakstītas ar kādu iekārtu palīdzību elektrotīklu padarīt par attālināmi vadāmu un viedu. Darba trešajā nodaļā aprakstīta biogāzes iegūšana, un dotas par piemēru konkrētas divas biogāzes stacijas. Darba ceturtajā nodaļā aprakstīti dažādi enerģijas iegūšanas avoti un minētas problēmas ar ko saskaras esošais elektrotīkls, kad pieslēdz jaunus ģenerējošos avotus. Darbs izpildīts uz 72 teksta lapām, tajā skaitā 24 attēli, 11 tabulas un 34 izmantotās informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi kooģenerācija, biogāze, pašpieteikamība
Atslēgas vārdi angļu valodā koogeneracija
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2020 09:51:13