Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Enerģijas ražošanas pašpietiekamības koncepcijas ieviešana, integrējot biogāzes ražotnes ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai"
Title in English ''The Energy Production Self-Sufficiency concept deployment by integration of biogas plants for sustainable Regional development"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Nadežda Kuņicina
Reviewer Anatolijs Zabašta
Abstract Elektroenerģijas ražošanas pašpietiekamības koncepcijas ieviešanas iespējas izmantojot biogāzes ražotnes tas ir viens no virzieniem kurā jau dodas Latvijas energosistēma. Maģistra darbā apskatītas arī dažādas citas elektroenerģijas iegūšanas iespējas, tādas kā vēja turbīnas, saules kolektori, ģeotermālais siltums Pieslēdzot 20kV elektrotīklam jaunu enerģijas ražotāju, rodas problēma ar pilnīgu 20kV tīkla aizsardzību pret zemesslēgumu, jo zemēšanās iekārtām ir liela pašizmaksa, un tādēļ tās neuzstāda visos enerģijas ražošanas punktos. Darbā aprakstīti arī paņēmieni ar kādiem iespējams uzlabot novecojušu pārvades elektrotīklu, padarot to par viedo. Darba pirmajā nodaļā aprakstīta enerģijas ražošanas pašpietiekamības koncepcija. Nepieciešams sekot līdzi tam lai pieaugot IKP SEG emisijas nepieaug, bet gan tieši otrādi paliek nemainīgi, vai pat samazinās ik gadu. Līdz šim bija tendence SEG emisijām pieaugt līdz ar IKP, bet ar regulas OMA2050 palīdzību šis process tiek kontrolēts. Darba otrajā nodaļā aprakstītas ar kādu iekārtu palīdzību elektrotīklu padarīt par attālināmi vadāmu un viedu. Darba trešajā nodaļā aprakstīta biogāzes iegūšana, un dotas par piemēru konkrētas divas biogāzes stacijas. Darba ceturtajā nodaļā aprakstīti dažādi enerģijas iegūšanas avoti un minētas problēmas ar ko saskaras esošais elektrotīkls, kad pieslēdz jaunus ģenerējošos avotus. Darbs izpildīts uz 72 teksta lapām, tajā skaitā 24 attēli, 11 tabulas un 34 izmantotās informācijas avotiem.
Keywords kooģenerācija, biogāze, pašpieteikamība
Keywords in English koogeneracija
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.01.2020 09:51:13