Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Iedzīvotāju izglītošanas pilnveide par nepieciešamo rīcību ārkārtas gadījumos
Nosaukums angļu valodā Improvement of Population's Education about Actions to be Taken in Case of Emergenc
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inta Palkavniece
Recenzents Ivars Nakurts, Mg.chem.
Anotācija Diplomdarba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes 2.kursa studējošais Dainis Slavinskis. Diplomdarbā tika izpētīti dažādi izglītošanas paņēmieni un to produktivitāte. Diplomdarbā tika izpētīti Latvijas un ārzemju pieejamie informatīvā rakstura materiāli, normatīvie akti un informācija, kas saistīta ar katastrofu pārvaldīšanas paņēmieniem, katastrofas gadījumiem un to negatīvajām sekām, iedzīvotāju izglītošanas paņēmieniem, kas ļauj iedzīvotājiem glābt sevi un rīkoties pareizi ārkārtas situāciju gadījumā. Diplomdarba praktiskās daļas ietvaros tika izvēlētas trīs skolas, kur tika novadītas aptaujas un tika izmantoti dažādi izglītošanas veidi, kas ļāva darba autoram izdarīt secinājumus, par to, ka dažādi izglītošanas paņēmieni iedarbojas labāk, nekā pārējie. Mijiedarbībā ar skolām, skolotāju attieksme un viņu uzskati par eksperimenta norisi radīja nelielas problēmas ekperimenta norises laikā. Diplomprojektā iegūtos rezultātus un pieredzi var izmantot, lai uzlabotu un padarītu produktīvāku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veiktos pasākumus sabiedrības izglītošanā par pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Teorētiskajā daļā tiek pētīti noteikumi, kas regulē valsts tiesisko pamatu katastrofas pārvaldīšanas jomā, iespējamās katastrofas un apdraudējumi valsts teritorijā, jau notikušo katastrofu analīze un seku analīze, valsts rīcības apļus katastrofas gadījumā, apmācības paņēmienus citās valstīs. Analītiskajā daļā veikta rūpīga datu analīze no veiktām aptaujām, kas tika pielietotas pirms un pēc dažu apmācību paņēmienu pielietošanas, lai darba autors varētu sasniegt diplomdarba mērķi. Praktiskajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi, lai atrisinātu pastāvošās problēmas, kas balstās uz analītiskās daļas analīzes rezultātiem. Diplomdarbs sastāv no 79 lpp., 6 tabulām, 32 attēliem, 2 pielikumiem un 43 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Izglītošana ārkārtas gadījumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement in case of emergency
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2020 08:45:02