Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Iedzīvotāju izglītošanas pilnveide par nepieciešamo rīcību ārkārtas gadījumos
Title in English Improvement of Population's Education about Actions to be Taken in Case of Emergenc
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inta Palkavniece
Reviewer Ivars Nakurts, Mg.chem.
Abstract Diplomdarba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes 2.kursa studējošais Dainis Slavinskis. Diplomdarbā tika izpētīti dažādi izglītošanas paņēmieni un to produktivitāte. Diplomdarbā tika izpētīti Latvijas un ārzemju pieejamie informatīvā rakstura materiāli, normatīvie akti un informācija, kas saistīta ar katastrofu pārvaldīšanas paņēmieniem, katastrofas gadījumiem un to negatīvajām sekām, iedzīvotāju izglītošanas paņēmieniem, kas ļauj iedzīvotājiem glābt sevi un rīkoties pareizi ārkārtas situāciju gadījumā. Diplomdarba praktiskās daļas ietvaros tika izvēlētas trīs skolas, kur tika novadītas aptaujas un tika izmantoti dažādi izglītošanas veidi, kas ļāva darba autoram izdarīt secinājumus, par to, ka dažādi izglītošanas paņēmieni iedarbojas labāk, nekā pārējie. Mijiedarbībā ar skolām, skolotāju attieksme un viņu uzskati par eksperimenta norisi radīja nelielas problēmas ekperimenta norises laikā. Diplomprojektā iegūtos rezultātus un pieredzi var izmantot, lai uzlabotu un padarītu produktīvāku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veiktos pasākumus sabiedrības izglītošanā par pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Teorētiskajā daļā tiek pētīti noteikumi, kas regulē valsts tiesisko pamatu katastrofas pārvaldīšanas jomā, iespējamās katastrofas un apdraudējumi valsts teritorijā, jau notikušo katastrofu analīze un seku analīze, valsts rīcības apļus katastrofas gadījumā, apmācības paņēmienus citās valstīs. Analītiskajā daļā veikta rūpīga datu analīze no veiktām aptaujām, kas tika pielietotas pirms un pēc dažu apmācību paņēmienu pielietošanas, lai darba autors varētu sasniegt diplomdarba mērķi. Praktiskajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi, lai atrisinātu pastāvošās problēmas, kas balstās uz analītiskās daļas analīzes rezultātiem. Diplomdarbs sastāv no 79 lpp., 6 tabulām, 32 attēliem, 2 pielikumiem un 43 literatūras avotiem.
Keywords Izglītošana ārkārtas gadījumos
Keywords in English Improvement in case of emergency
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.01.2020 08:45:02