Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums Vertikāla ass vēja turbīnas ar maināmu spārna leņķi efektivitātes analīze lēna vēja apstākļos.
Nosaukums angļu valodā Performance analysis of vertical axis wind turbine with variable pitch angle at low wind speed.
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Ilmārs Vīksne
Recenzents Prof. Jānis Auziņš
Anotācija Naftas cenas pieaugums un valstu atbalsta programmas palielināja pieprasījumu pēc videi draudzīgiem enerģijas avotiem un padarīja vēja turbīnas par pievilcīgu mūsdienu inovāciju. Horizontālās ass vēja turbīnas (HAVT) dominē enerģijas ražošanas tirgū to jaudas un ilgizturības īpašību dēļ. Vertikālās ass vēja turbīnas (VAVT) ir piemērotas enerģijas ģenerēšanai pie dažādiem plūsmas uzplūdes leņķiem. VAVT mehāniskās daļas un vadības elementus var izvietot tuvāk zemei, nodrošinot to ērtāku tehnisko apkopi un remontu. VAVT var efektīvi darboties neatkarīgi no vēja virziena. VAVT piemīt arī trūkumi, kas saistīti ar turbīnas rotācijas uzsākšanu. Šī projekta galvenais mērķis ir veikt analīzi vertikālās ass vēja turbīnai ar mainīgu spārna iestatījuma leņķi pie nelieliem vēja ātrumiem. Tika izveidots VAVT modelis, kas ļauj mainīt spārnu iestatījuma leņķus un tiks VAVT modeļa aprēķini, lai noskaidrot dota risinājuma efektivitāti. Modeļa pamatā ir vertikālās ass vēja turbīna DU 06-W-200, kurai tika noteikti aerodinamiskie un jaudas koeficienti, plūsmas relatīvie ātrumi un spiediens, izmatojot SolidWorks plūsmas simulāciju. Aprēķini tika veikti pie dažādiem spārna iestatījuma leņķiem, ņemot vērā vēja ātruma un turbīnas rotācijas ātruma attiecibu. Darbā tiek arī salīdzināta un analizēta katra vēja turbīnas spārna efektivitāte pie dažādām tā pozīcijām (azimuta leņķiem), nosakot kādi spārna iestatījuma leņķi rada lielāku griezes momentu un jaudu.
Atslēgas vārdi vawt, piķis, soļa leņķis, zems vējš, vēja turbīna, turbīna, analīze, masīvs darbs, simulācija, HAWT, vertikālās ass vēja turbīna, mainīgs soļa leņķis, veiktspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā vawt,pitch,pitch angle,low wind,wind turbine,turbine,analysis,solidworks,simulation,HAWT,vertical axis wind turbine,variable pitch angle,performance
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2020 13:46:51