Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language Vertikāla ass vēja turbīnas ar maināmu spārna leņķi efektivitātes analīze lēna vēja apstākļos.
Title in English Performance analysis of vertical axis wind turbine with variable pitch angle at low wind speed.
Department
Scientific advisor Ilmārs Vīksne
Reviewer Prof. Jānis Auziņš
Abstract Naftas cenas pieaugums un valstu atbalsta programmas palielināja pieprasījumu pēc videi draudzīgiem enerģijas avotiem un padarīja vēja turbīnas par pievilcīgu mūsdienu inovāciju. Horizontālās ass vēja turbīnas (HAVT) dominē enerģijas ražošanas tirgū to jaudas un ilgizturības īpašību dēļ. Vertikālās ass vēja turbīnas (VAVT) ir piemērotas enerģijas ģenerēšanai pie dažādiem plūsmas uzplūdes leņķiem. VAVT mehāniskās daļas un vadības elementus var izvietot tuvāk zemei, nodrošinot to ērtāku tehnisko apkopi un remontu. VAVT var efektīvi darboties neatkarīgi no vēja virziena. VAVT piemīt arī trūkumi, kas saistīti ar turbīnas rotācijas uzsākšanu. Šī projekta galvenais mērķis ir veikt analīzi vertikālās ass vēja turbīnai ar mainīgu spārna iestatījuma leņķi pie nelieliem vēja ātrumiem. Tika izveidots VAVT modelis, kas ļauj mainīt spārnu iestatījuma leņķus un tiks VAVT modeļa aprēķini, lai noskaidrot dota risinājuma efektivitāti. Modeļa pamatā ir vertikālās ass vēja turbīna DU 06-W-200, kurai tika noteikti aerodinamiskie un jaudas koeficienti, plūsmas relatīvie ātrumi un spiediens, izmatojot SolidWorks plūsmas simulāciju. Aprēķini tika veikti pie dažādiem spārna iestatījuma leņķiem, ņemot vērā vēja ātruma un turbīnas rotācijas ātruma attiecibu. Darbā tiek arī salīdzināta un analizēta katra vēja turbīnas spārna efektivitāte pie dažādām tā pozīcijām (azimuta leņķiem), nosakot kādi spārna iestatījuma leņķi rada lielāku griezes momentu un jaudu.
Keywords vawt, piķis, soļa leņķis, zems vējš, vēja turbīna, turbīna, analīze, masīvs darbs, simulācija, HAWT, vertikālās ass vēja turbīna, mainīgs soļa leņķis, veiktspēja
Keywords in English vawt,pitch,pitch angle,low wind,wind turbine,turbine,analysis,solidworks,simulation,HAWT,vertical axis wind turbine,variable pitch angle,performance
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 09.01.2020 13:46:51