Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Dalītas datu glabātuves pārvaldība, izmantojot blokķēdes un viedos kontraktus
Nosaukums angļu valodā Managing Distributed Data Storage by Using Blockchains and Smart Contracts
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Mg. sc. ing. Arturs Ranacis
Anotācija Lietotāju privātu datu glabāšana saistīta ar noteiktiem riskiem gan pašam datu autoram, gan glabātājam. Zināmi daudzi centralizētu informācijas sistēmu uzlaušanas gadījumi, kuru rezultātā tikuši kompromitēti lietotāju privātie dati. Centralizētas sistēmas pakļautas politiskiem faktoriem, pakalpojumu sniedzēja kļūdām un citiem ārējiem faktoriem, kurus lietotājas nevar kontrolēt. Šo faktoru ietekmē lietotājam var tikt liegta pieeja pat saviem datiem. Balstoties uz šo problēmu, tiek piedāvāts izstrādāt alternatīvu risinājumu, kurš izmanto dalītu datu glabātuvi, lietotājiem sniedz datu koplietošanas un kontroles mehānismu pār tiem, neiesaistot trešās puses. Darba mērķis ir radīt privātuma prasībām atbilstošu datu glabāšanas risinājumu, kurš izmanto decentralizētu sistēmas arhitektūru un dalītas datu glabātuves, kā arī sniegtu kontroli pār datiem. Maģistra darbā ir pētīti šāda veida risinājumu ieguvumi pretstatā centralizētām alternatīvām. Novērtējums ir veikts atbilstoši Privacy By Design principiem. Darbā ir veikts dalītu datu glabātuvju salīdzinājums un blokķēdes izmantošanas pamatojums, izvirzīta konkrēta dalīta datu glabātuve un prasībām atbilstoša blokķēde. Tajā ir izstrādāts sistēmas projektējums, iekļaujot lietotāju stāstus, prasības, komponentes un tehnoloģisko pamatojumu. Atbilstoši izvirzītajiem ieguvumiem un projektējumam, tika izstrādāts decentralizēts risinājums, kas nodrošina datu privātuma prasībām atbilstošu datu glabāšanu. Eksperimentāli tiek veikta izstrādātā risinājuma funkciju demonstrācija un datu glabāšanas pieeju novērtējums. Balstoties uz novērtējumā iegūtajiem rezultātiem, tiek secināts, ka datu glabāšanai vispiemērotākā no iespējamajām pieejām, datu apjoma pieauguma un izmaksu kontekstā, ir dalīta datu glabātuve, kā arī, ka izstrādātais risinājums darbojas atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. Darba apjoms – 85 lpp., 14 tabulas, 46 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi blokķēde, viedais kontrakts, privacy by design, dalītas datu glabātuves, Ethereum, Bitcoin, IPFS
Atslēgas vārdi angļu valodā blockchain, smart contracts, privacy by design, distributed data storage, Ethereum, Bitcoin, IPFS
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2020 13:27:32