Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Dalītas datu glabātuves pārvaldība, izmantojot blokķēdes un viedos kontraktus
Title in English Managing Distributed Data Storage by Using Blockchains and Smart Contracts
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jānis Grabis
Reviewer Mg. sc. ing. Arturs Ranacis
Abstract Lietotāju privātu datu glabāšana saistīta ar noteiktiem riskiem gan pašam datu autoram, gan glabātājam. Zināmi daudzi centralizētu informācijas sistēmu uzlaušanas gadījumi, kuru rezultātā tikuši kompromitēti lietotāju privātie dati. Centralizētas sistēmas pakļautas politiskiem faktoriem, pakalpojumu sniedzēja kļūdām un citiem ārējiem faktoriem, kurus lietotājas nevar kontrolēt. Šo faktoru ietekmē lietotājam var tikt liegta pieeja pat saviem datiem. Balstoties uz šo problēmu, tiek piedāvāts izstrādāt alternatīvu risinājumu, kurš izmanto dalītu datu glabātuvi, lietotājiem sniedz datu koplietošanas un kontroles mehānismu pār tiem, neiesaistot trešās puses. Darba mērķis ir radīt privātuma prasībām atbilstošu datu glabāšanas risinājumu, kurš izmanto decentralizētu sistēmas arhitektūru un dalītas datu glabātuves, kā arī sniegtu kontroli pār datiem. Maģistra darbā ir pētīti šāda veida risinājumu ieguvumi pretstatā centralizētām alternatīvām. Novērtējums ir veikts atbilstoši Privacy By Design principiem. Darbā ir veikts dalītu datu glabātuvju salīdzinājums un blokķēdes izmantošanas pamatojums, izvirzīta konkrēta dalīta datu glabātuve un prasībām atbilstoša blokķēde. Tajā ir izstrādāts sistēmas projektējums, iekļaujot lietotāju stāstus, prasības, komponentes un tehnoloģisko pamatojumu. Atbilstoši izvirzītajiem ieguvumiem un projektējumam, tika izstrādāts decentralizēts risinājums, kas nodrošina datu privātuma prasībām atbilstošu datu glabāšanu. Eksperimentāli tiek veikta izstrādātā risinājuma funkciju demonstrācija un datu glabāšanas pieeju novērtējums. Balstoties uz novērtējumā iegūtajiem rezultātiem, tiek secināts, ka datu glabāšanai vispiemērotākā no iespējamajām pieejām, datu apjoma pieauguma un izmaksu kontekstā, ir dalīta datu glabātuve, kā arī, ka izstrādātais risinājums darbojas atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. Darba apjoms – 85 lpp., 14 tabulas, 46 attēli un 1 pielikums.
Keywords blokķēde, viedais kontrakts, privacy by design, dalītas datu glabātuves, Ethereum, Bitcoin, IPFS
Keywords in English blockchain, smart contracts, privacy by design, distributed data storage, Ethereum, Bitcoin, IPFS
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.01.2020 13:27:32