Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovatīva ceļu un tiltu inženierija
Nosaukums "Kopņu tiltu vēja saišu sistēmu efektivitātes analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Effectiveness of Truss Bridge Wind Bracing Systems"
Autors Kārlis Kaukulis
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents Juris Smirnovs, profesors, RTU
Anotācija Kopņu tilta vēja saišu sistēmu efektivitātes analīze. Maģistra pētnieciskais darbs sastāv no analītiskās apskata daļas, teorētiskā pētījuma aprēķinu daļas un secinājumiem. Analītiskajā daļā ir apskatīti galvenie tilta nesošie elementi un saišu sistēmu konstruktīvie risinājumi, izmantojot literatūrā un citos avotos pieejamo informāciju. Pētījuma mērķis ir izvērtēt vēja saišu sistēmu nepieciešamo tērauda patēriņu un to ietekmi uz tilta karkasu atkarībā no saišu sistēmu risinājuma un pielietojamām aprēķinu metodēm. Pētījumu un aprēķinu daļā analizēta un apskatīta tērauda tilta vēja saišu sistēmu ietekme un efektivitāte. Šajā daļā modelēti un analizēti saišu sistēmu konstruktīvie risinājumi kopņu horizontālajā augšējā, apakšējā un vidējā vertikālā līmenī, kas samazina kopējos horizontālos pārvietojumus un atbilstoši tiltam nodrošina ģeometrisko nemainību. Izmantojot saišu sistēmas, veikts karkasa telpiskais aprēķins un atbilstoši iegūtajiem rezultātiem noteikts saišu nepieciešamas šķērsgriezuma laukums, izvērtēta saišu sistēmas ietekme uz tilta karkasu atkarībā no saišu sistēmas ģeometriskā risinājuma, visu trīs saišu sistēmu mijiedarbības un dažādām aprēķinu metodēm. Darbā modelēti un analizēti katrā līmenī 9 dažādi ģeometriskie risinājumi saišu sistēmām, 12 kombinētie risinājumi un 6 šķērsgriezumu optimizētie risinājumi, izmantota lineārā un nelineārā aprēķinu metode, apskatīti varianti, izmantojot un neizmantojot saišu sistēmas, noteiktas piepūles, veiktas nestspējas un lietojamības robežstāvokļu pārbaudes tilta elementiem, izmantojot AxisVM programmu. Pētījuma rezultātu īsa apskata un secinājumu daļā analizēti darba rezultāti, izdarīti secinājumi par iespējamo kopējo tilta konstrukcijas nestspējas palielinājumu, pārvietojumu samazinājumu, saistībā ar saišu sistēmu izmantošanu, dotas rekomendācijas par efektīvāko risinājumu, sistēmu un aprēķina metodi. Maģistra darbs sastāv no 120 lapām, 122 attēli, 48 tabulas, 41 informācijas avoti un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Kopņu tiltu vēja saišu sistēmu efektivitātes analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Effectiveness of Truss Bridge Wind Bracing Systems
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2020 17:20:23