Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Innovative road and bridge engineering
Title in original language "Kopņu tiltu vēja saišu sistēmu efektivitātes analīze"
Title in English "Analysis of Effectiveness of Truss Bridge Wind Bracing Systems"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ainārs Paeglītis
Reviewer Juris Smirnovs, profesors, RTU
Abstract Kopņu tilta vēja saišu sistēmu efektivitātes analīze. Maģistra pētnieciskais darbs sastāv no analītiskās apskata daļas, teorētiskā pētījuma aprēķinu daļas un secinājumiem. Analītiskajā daļā ir apskatīti galvenie tilta nesošie elementi un saišu sistēmu konstruktīvie risinājumi, izmantojot literatūrā un citos avotos pieejamo informāciju. Pētījuma mērķis ir izvērtēt vēja saišu sistēmu nepieciešamo tērauda patēriņu un to ietekmi uz tilta karkasu atkarībā no saišu sistēmu risinājuma un pielietojamām aprēķinu metodēm. Pētījumu un aprēķinu daļā analizēta un apskatīta tērauda tilta vēja saišu sistēmu ietekme un efektivitāte. Šajā daļā modelēti un analizēti saišu sistēmu konstruktīvie risinājumi kopņu horizontālajā augšējā, apakšējā un vidējā vertikālā līmenī, kas samazina kopējos horizontālos pārvietojumus un atbilstoši tiltam nodrošina ģeometrisko nemainību. Izmantojot saišu sistēmas, veikts karkasa telpiskais aprēķins un atbilstoši iegūtajiem rezultātiem noteikts saišu nepieciešamas šķērsgriezuma laukums, izvērtēta saišu sistēmas ietekme uz tilta karkasu atkarībā no saišu sistēmas ģeometriskā risinājuma, visu trīs saišu sistēmu mijiedarbības un dažādām aprēķinu metodēm. Darbā modelēti un analizēti katrā līmenī 9 dažādi ģeometriskie risinājumi saišu sistēmām, 12 kombinētie risinājumi un 6 šķērsgriezumu optimizētie risinājumi, izmantota lineārā un nelineārā aprēķinu metode, apskatīti varianti, izmantojot un neizmantojot saišu sistēmas, noteiktas piepūles, veiktas nestspējas un lietojamības robežstāvokļu pārbaudes tilta elementiem, izmantojot AxisVM programmu. Pētījuma rezultātu īsa apskata un secinājumu daļā analizēti darba rezultāti, izdarīti secinājumi par iespējamo kopējo tilta konstrukcijas nestspējas palielinājumu, pārvietojumu samazinājumu, saistībā ar saišu sistēmu izmantošanu, dotas rekomendācijas par efektīvāko risinājumu, sistēmu un aprēķina metodi. Maģistra darbs sastāv no 120 lapām, 122 attēli, 48 tabulas, 41 informācijas avoti un 2 pielikumiem.
Keywords Kopņu tiltu vēja saišu sistēmu efektivitātes analīze
Keywords in English Analysis of Effectiveness of Truss Bridge Wind Bracing Systems
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 07.01.2020 17:20:23